Kolding Sygehus fik struktur på forandringsprocessen

Ved sammenføjning af terapeuterne fra 2 sygehuse har Kolding Sygehus benyttet sig af ekspertrådgivning, og det har givet retning og struktur på processen.

Kolding Sygehus er blevet etableret som et akutsygehus, og i den forbindelse er der sket mange organisatoriske og faglige forandringer. Forskellige fagligheder skal bringes i samspil, helt nye lokaler skal indrettes og tages i brug, og forandringerne har også påvirket ledelsesstrukturen. NIRAS JOBLIFE er frem til midten af 2018 udvalgt af Danske regioner og Forhandlingsfællesskabet til at yde ekspertrådgivning til regionernes arbejdspladser for at sikre, at forandringer gennemføres på en måde, som sikrer kvaliteten i det psykiske arbejdsmiljø.

Kolding Sygehus

Fokus på ”det nye VI”

I terapiafdelingen på Kolding Sygehus nedsatte man en rokadegruppe, som særligt havde fokus på indretning af nye lokaler og fokus på processen i forhold til en sammenføring af terapeuterne fra hhv. Vejle og Kolding sygehuse. Dermed blev etableret en ny og større terapiafdeling med ca. 55 medarbejdere. I den forbindelse blev der bevilget midler til rådgivning fra NIRAS JOBLIFE. I samarbejde med to konsulenter skulle der nu arbejdes med forandringsprocessen med særlig fokus på ”det nye VI”.

Indledende møder med medarbejdere og styregruppesparring øgede opmærksomheden på, hvordan den helt konkrete sammenlægning i de nye lokaler i Kolding kunne afvikles. De nye lokaler lod vente på sig, så terapiafdelingen måtte sammenlægges i de lokaler, som var til rådighed. Det gik bedre end forventet, bl.a. fordi der var gjort et godt forarbejde med høj grad af involvering af medarbejderne kontinuerligt.

NIRAS JOBLIFEs input i forhold til at koble teori på og facilitere processen virkede godt sammen med arbejdsgruppens indsats

Passende involvering var vejen frem

Gennem et forløb med fællesarrangementer og Vejle-medarbejdernes besøg i Kolding samt storgruppemøde om arbejdspladskultur blev der skabt enighed om målet for arbejdet. Der var oplæg om forandringens psykologi, og hvad der skulle til for at være endnu mere motiverede og engagerede i den konkrete forandring, som medarbejderne stod midt i. Begreberne fra social kapital – tillid, samarbejde og retfærdighed/respekt – var et af omdrejningspunkterne for det efterfølgende arbejde, hvor grupperne var sammensat af forskellige fagspecialer bl.a. også med henblik på at lære hinanden mere at kende.

På næste storgruppemøde kom der fokus på at få et uddybet kendskab til hinandens fagspecialer. De seks fagspeciale-grupper havde på forhånd forberedt flotte præsentationer. Processen gav god mening, idet medarbejderne blev endnu klogere på hinanden. Der var således stor tilfredshed med den brobyggende proces, der var fokus på mellem de to storgruppemøder.

Forløbet havde den tyngde og involvering, som personalet kunne klare på nuværende tidspunkt

Selve den fysiske flytning er fortsat ikke effektueret og forventes at blive iværksat omkring september 2017. Der er stor optimisme både hos medarbejderne, i styregruppen og ledelsen.

Vi fik sat retning og struktur på processen

Desuden er der i styregruppen enighed om, at der er sket meget med hensyn til at få en samarbejdende kultur og få ”det nye VI” til at være en del af kulturen.

Fakta boks

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne i 2015 enige om at sætte yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.
Det er derfor muligt for alle regionale arbejdspladser at søge midler frem til 1. april 2018 inden for følgende temaer:
· Organisatoriske forandringer
· Faglige forandringer
· Vold og trusler

NIRAS JOBLIFE er udvalgt som ekspertrådgiver for regionerne.
Vil du vide mere om, hvordan du som regional arbejdsplads kan få midler til fuld dækning af rådgivning, så kontakt: ekspertraadgivning@niras.dk