Ydelsesområde

Indeklima og Teknik

Indeklima og Teknik

Støj, akustik, ventilation og temperatur er sammen med udsættelse for gasser, dampe og støv vigtige parametre for medarbejdernes velbefindende i indeklimaet samt forebyggelse af symptomer og sygdom. Støj, akustik, ventilationsforhold, temperatur og træk er også vigtige i produktionsmiljøer, hvor lokaler og arbejdsprocesser kan påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø.

Vil du vide mere?

Tag fat i Henrik Harboe, som er fagansvarlig for området og som brænder for at fortælle mere om indeklima og teknik

Udforsk alle 6 fagområder med de ydelser, som vi tilbyder

Psykologi og Ledelse

Sundhed og Ergonomi

Ulykkesforebyggelse

Indeklima og Teknik

Systematik og Strategi

Kemi og Biologi