Netværk

Værdifulde arbejdsmiljøerfaringer deles mellem virksomheder og brancher.

Arbejdsmiljønetværk

Værdifulde arbejdsmiljøerfaringer kan med fordel deles mellem virksomheder og brancher. Ved at være aktiv i et netværk får du spejlet dine erfaringer i andres og bliver mere bevidst om dine egne metoder og værktøjer. Du henter nyttig viden med hjem til din hverdag til stor gavn for det forebyggende arbejde.

Behov for sparring med ligesindede – lang historik

Tovholder og facilitator

Forskellige netværk

Vil du vide mere?

Tag fat i Hanne Lybech, som brænder for at fortælle mere om vores netværk, hvor du kan dele erfaringer med andre og få ny viden.

Ofte stillede spørgsmål

Sidder du inden med spørgsmål, så kan du måske finde svaret her. Eller kontakt os på mail eller telefon

Du kan deltage på et første møde i vores netværk helt uforpligtigende for at afklare, om netværket er relevant for dig.

Første gang du deltager i et netværk, er det helt uforpligtigende, men herefter betales et årligt beløb.

De fleste netværk holder møder på skift hos deltagernes virksomheder, så der også kan hentes inspiration rent fysisk ved besøget.

Joblife faciliterer møderne, laver dagsorden og referat, holder oplæg om ny viden inkl. nye regler samt holder faglige oplæg efter ønsker fra deltagerne.

Der holdes 3- 4 møder årligt i netværkene. De 2 forsyningsnetværk mødes på tværs årligt i DANVA-regi.  

Hvad er udbyttet af deltagelse i et netværk?
Som deltager i netværkene henter du givende og inspirerende erfaringer, ligesom du får ideer til løsninger på udfordringer fra de andre netværksdeltagere.

Du får desuden udbytte fra sparringen med ligestillede, der i hverdagen står med samme udfordringer. Du henter information via faglige oplæg af Joblife-konsulenter, ligesom du altid vil være opdateret på nye regler.

Du bliver en del af et netværk, som også giver mulighed for at sparrer med hinanden mellem netværksmøderne.

Joblife er altid klar på at starte nye netværk, hvis der mærkes et behov. Sådan er flere af de nuværende netværk startet. Kontakt os gerne med ideer.