Kundelogin

Joblife tilbyder en række online platforme og værktøjer, som kræver login. I forbindelse med aftalen med os, har du fået tilsendt et login.

Databaser

Dansk Kemidatabase
Arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske produkterLogin

IPL
Handlingsplan til brug for arbejdsmiljøLæs mere

Nyhedsbreve og arbejdsmiljøskemaer til mejerikunder
Særlig brancherettet adgangLogin

Videndatabase
Opdaterede love og bekendtgørelserLogin

Plan A
Handlingsplan til brug til utallige områderLogin

Konsulenter