Kundelogin

Joblife tilbyder en række online platforme og værktøjer, som kræver login. I forbindelse med aftalen med os, har du fået tilsendt et login.

Dansk Kemidatabase

Kemistyringssystem, der gør det svære nemt

IPL

Handlingsplan til brug for arbejdsmiljø

Nyhedsbreve og arbejdsmiljøskema til mejerikunder

Særlig brancherettet adgang

Videndatabase

Opdaterede love og bekendtgørelser

Arbejdsmiljøuddannelse - E-learning

Adgang til materiale

Plan A

Handlingsplan til brug til utallige områder

Kontakt

Ved login-udfordringer kan I altid kontakte os på vores hovedtelefonnummer i åbningstiden – eller send os en mail.