Kundelogin

Joblife tilbyder en række online platforme og værktøjer, som kræver login. I forbindelse med aftalen med os, har du fået tilsendt et login.

Databaser

Dansk Kemidatabase
Online Kemikaliestyringssystem
- til computer, tablet og mobil
Login

IPL
Handlingsplan til brug for arbejdsmiljøLæs mere

Nyhedsbreve og arbejdsmiljøskemaer til mejerikunder
Særlig brancherettet adgangLogin

Videndatabase
Opdaterede love og bekendtgørelserLogin

Plan A
Handlingsplan til brug til utallige områderLogin

Konsulenter