Persondatapolitik

Privatlivspolitik

Behandling af persondata
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.
Vi anvender data om dig for primært at opfylde de aftaler du indgår med os og sekundært for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester og i vores kontakt med dig.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, lovet anonymitet, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Joblife sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi har en skabelon til databehandleraftaler, som sikrer at de opgaver, vi løser for vores kunder med persondata, behandles efter lovgivningen. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nedenfor til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Kontaktoplysninger
Joblife a/s
Sortemosevej 19
3450 Allerød
Danmark

CVR: 40657932
Telefon: +4588191800
Mail: info@joblife.dk
Website: www.joblife.dk

Nyhedsbrev
Til fremsendelse af Joblifes nyhedsbreve anvender vi den e-mailadresse, du har angivet, og kræver til dette din bekræftelse på at du, som indehaver af e-mailadressen, er indforstået med modtagelsen.
Skulle du senere hen ikke længere ønske at modtage nyhedsbreve fra Joblife, kan du til enhver tid frasige dig dette via et link til afmelding i hvert nyhedsbrev.

Underdatabehandlere
De af vores underleverandører, som håndterer persondata på vores vegne, lever op til samme høje krav som os. Dette sikrer vi gennem en underskreven databehandleraftale.

Cookies på joblife.dk

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

Hvordan bruger vi cookies?

En række af vores sider bruger cookies til:

  • at huske hvorvidt du har accepteret vores brug af cookies på sitet eller ej
  • at kontrollere om du er logget ind eller ej
  • anonymt at spore brugeradfærd på sitet, så vi kan forbedre oplevelsen
  • at få sociale plugins til at fungere, såsom LinkedIn og Facebook

Det er ikke strengt nødvendigt at acceptere cookies, for at websitet kan fungere, men det vil give dig en bedre oplevelse, når du bruger sitet. Du kan slette eller blokere cookies, men visse funktioner på sitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt.  Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet her.

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

Når du besøger vores hjemmeside, opsamler vi personlige oplysninger gennem formularer til jobansøgning, login og deltagelse i arrangementer. Når vi indsamler personlig information fra dig, vil det blive oplyst hvilke oplysninger, der er påkrævede, hvilke oplysninger der er valgfri, samt hvad vi anvender oplysningerne til. Disse oplysninger vil kun blive anvendt til det angivne formål, og vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Vi gemmer data anonymt, og uden relation til din person. Det kan fx være:

  • Din IP-adresse (denne bliver dog anonymiseret, så den ikke kan sættes i forbindelse med dig)
  • Navnet på din browser, device eller operativsystem
  • Den side eller kanal du er kommet til sitet fra
  • Navnet på de undersider, du ser på sitet

Disse data vurderes udelukkende for at kortlægge brugen af sitet, og benyttes som baggrund for at udvikle og forbedre oplevelsen på sitet. Indsamlingen af disse data knyttes ikke til noget, som tillader at vi identificerer hvem du er, hvilket betyder at du forbliver anonym imens din session logges.

Anvendelse af cookies

På vores hjemmeside anvender vi de såkaldte cookies. Cookies er små filer, som gemmes på din computer, og som via din browser gemmer bestemte indstillinger og data til udveksling med vores system. Sådanne registreringer hjælper os til at kunne forme hjemmesiden, så den passer til dig, og letter din anvendelse af den. Fx gemmes bestemte indtastninger fra dig, så du ikke hele tiden skal gentage dem. Din browser kan indstilles til en begrænset brug af cookies, men det kan føre til, at sitet ikke længere fungerer eller kun fungerer i begrænset omfang. Cookies kan også slettes via din browser.

Sessionscookies

Sessionscookies (eller session cookies) slettes straks efter lukning af din browser.

Langtidscookies

Vi anvender cookies, som forbliver på din harddisk. Deres udløb er for nemheds skyld indstillet til en dato i fremtiden. Ved et senere besøg registreres det så automatisk, at du allerede har besøgt os, og hvilke indstillinger du foretrækker. Det er de såkaldte langtidscookies (persistent cookies).

Kontaktperson vedr. beskyttelse af personlige oplysninger

Ved spørgsmål om indsamling, behandling eller brug af dine personligt relaterede oplysninger, vedr. informationer om, rettelse, spærring eller sletning af data samt tilbagekaldelse af afgivne samtykkeerklæringer bedes du henvende dig til:

info@joblife.dk

Analyseværktøjer

Denne hjemmeside anvender Google Analytics til webanalyse. Dette er en service fra Google Inc. (“Google”), og Google Analytics anvender cookies. De gennem cookies dannede informationer om brugerens benyttelse af denne hjemmeside (inkl. brugerens anonymiserede IP-adresse) overføres til en Google-server i USA, og gemmes der. Google anvender disse informationer til at evaluere brugerens benyttelse af hjemmesiden, til at sammensætte rapporter til os og til at levere flere serviceydelser, som er forbundet med hjemmeside- og internetbrug.

Google overdrager også eventuelt disse informationer til tredjemand, hvis dette er lovligt, eller hvis tredjemand bearbejder informationerne på vegne af Google. Google vil ikke bringe brugerens IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google. Brugeren kan forhindre installation af cookies gennem den dertilhørende indstilling i brugerens browsersoftware; vi gør bruger opmærksom på, at bruger i sådan tilfælde eventuelt ikke vil kunne benytte samtlige funktioner på hjemmesiden.

Hvis bruger ikke ønsker, at der videregives informationer om brugerens hjemmesidebesøg til Google Analytics, har bruger mulighed for at installere en “deaktiverings-add-on” til brugers browser.
Deaktiverings-Add-On kan findes her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookiedeklaration