Forandringsledelse

Formålet med forandringsledelse er at få medarbejdere og ledelse i en virksomhed sikkert og tilstrækkeligt hurtigt igennem en større forandring. Det kan være i forbindelse med opkøb, sammenlægning af afdelinger, implementering af nye processer og IT-systemer eller en grundlæggende ændring af kultur, normer og adfærd.

Forandringsledelse omhandler den ledelsesopgave, der ligger fra det øjeblik, ledelsen har besluttet at gennemføre en grundlæggende forandring i virksomheden, og frem til det tidspunkt, hvor medarbejderne arbejder motiveret i forhold til den nye virkelighed.

Nøglen til at få succes med forandringer er, at ledelsen har en dyb indsigt i, hvordan medarbejdere og mellemledere vil tænke og reagere på forandringen.

I vores rådgivning om forandringsledelse hjælper vi lederne til at håndtere og forstå medarbejdernes tanker og reaktioner bedst muligt. Det gør vi ved at trække på vores mangeårige erfaringer med de formelle og uformelle processer, der altid er i spil blandt ledere og medarbejdere i en virksomhed, og med de psykologiske faktorer, der præger store forandringer.

Som konsulenter på et forandringsprojekt sørger vi for at arbejde målrettet med den ledelsesmæssige opbakning. Beslutninger skal tages og følges på alle ledelsesniveauer. Desuden er det vigtigt hele tiden at kunne balancere medarbejdernes forskellige behov. Nogle bliver utrygge, andre begejstres i starten. Undervejs igennem forandringsprocessen vil mange gennemgå en række følelsesmæssige reaktioner startende fra benægtelse, frygt, vrede og frustration til senere at acceptere forandringen og til sidst nå frem til lettelse, interesse og engagement.

For bedst muligt at sikre medarbejdernes accept, interesse og engagement i en forandring, understøtter vi ledelsen med at sikre, at:

  • Forandringen har et klart mål og formål
  • Medarbejderne kan overskue forandringen
  • Forandringen må gerne udfordre grænsen for deres evner, men den må ikke være eller føles umulig
  • At medarbejderne oplever, at de har indflydelse på forandringen
  • At medarbejderne har mulighed for at koncentrere sig om forandringen

Når vi samarbejder med vores kunder om forandringsledelse, bidrager vi til, at organisationen kommer trygt igennem forandringsprocesserne, og at samarbejdet og løsningen af kerneopgaven bliver styrket. I forandringer ligger et udviklingspotentiale, som vi altid arbejder for at bringe i fokus.