Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen

Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen

Uddannelsen giver inspiration og ideer til, hvordan virksomheden konkret kan strukturere arbejdet, så der skabes rammer der forebygger og håndterer krænkende handlinger.

Der vil blive lagt vægt på det lokale arbejde, psykologisk sikkerhed, ledelsesmæssig opbakning og medarbejderinvolvering. Der vil også blive sat fokus på, hvordan seksuel chikane kan forebygges/håndteres ved at behandle alle parter på ansvarlig vis.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Begreberne omkring seksuelle krænkelser
  • Hvordan arbejdes systematisk med, forebygges og håndteres seksuelle krænkelser
  • Hvordan kortlægges omfanget af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen
  • Hvordan involveres medarbejderne og hvordan ændrer man kulturen på arbejdspladsen
  • Konkrete værktøjer der kan hjælpe igennem processen.

Workshoppen vil bestå af oplæg fra underviseren, gruppedrøftelser og dialog i plenum. Materiale fremsendes på mail før uddannelsen afholdes.

Målgruppe:
Ledere, HR-ansvarlige, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og tillidsrepræsentanter.

Dato og varighed:
Der er pt. ikke fastlagt en dato (3 timer, afholdes online)

Pris pr. person
kr. 1.000,00 ekskl. moms.