Seksuelle krænkelser

Arbejdspladsen har ansvar for, at de ansatte ikke oplever krænkende handlinger i form af blandt andet seksuelle krænkelser. Der bør på den enkelte arbejdsplads arbejdes både forebyggende og håndterende på dette vigtige, men også komplekse område og fremme en krænkelsesfri arbejdspladskultur.

seksuelle krænkelser

En arbejdsplads, med en kultur præget af krænkende handlinger, som eksempelvis seksuelle krænkelser, har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det kommer til udtryk ved stor mistrivsel og øget risiko for et højt sygefravær. Samtidig kan der være en lav psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen.

Det er ikke alene en barriere for, at krænkelser kommer frem. Det går også ud over kvalitet, produktivitet og kreativitet. Det er derfor en kultur, som arbejdspladsen både har pligt til og stort udbytte af at tage struktureret og gennemgribende fat på at ændre for at undgå seksuelle krænkelser.

Seksuelle krænkelser

Forebyggelse og håndtering af alle former for krænkende handlinger herunder seksuelle krænkelser

I Joblife arbejder vi både med forebyggelse og håndtering af alle former for krænkende seksuelle handlinger: Sexisme/kønsdiskrimination, uønsket seksuel opmærksomhed, seksuel chikane og voldtægt.

De fire former for krænkelse er ikke uafhængige af hinanden, som illustreret med figuren herover. De er alle krænkelser, som arbejdspladsen gennem systematiske arbejdsmiljøindsatser kan sørge for, ikke belaster hverken fællesskabet eller den enkelte ansatte.

Skræddersyede, strukturerede indsatser for at undgå seksuelle krænkelser

Når man læser Arbejdstilsynets vejledning, kan opgaverne med at forebygge og håndtere krænkelser virke mange og komplicerede. Derfor anbefaler vi, at arbejdspladsen tager et skridt ad gangen op ad denne trappe:

Seksuelle krænkelser indsats

Med hjælp fra Joblife kan arbejdspladsen igangsætte en systematisk trin-for-trin indsats, der minimerer risikoen for seksuelle krænkelser og gør arbejdspladsen i stand til, på en professionel måde, at håndtere de krænkelser, som alligevel måtte forekomme.

Joblife kan hjælpe med, at arbejdspladsen kommer hele vejen rundt om kulturen med fokus på både den enkelte ansatte, grupper af ansatte, de forskellige ledelseslag og den samlede arbejdsplads, og at der tages udgangspunkt i de tiltag, som arbejdspladsen allerede måtte have på plads.

Et meget væsentligt element i en kultur som vil seksuelle krænkelser til livs er, at medarbejdere tør stå frem med de krænkelser, som de oplever, og at de erfarer, at deres henvendelser tages seriøst. Dette fordrer en høj psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen. Hvis den psykologiske sikkerhed er lav, vil det være i fokus i arbejdet med at forbedre kulturen.

To forløb

Afhængigt af, om en arbejdsplads vil arbejde med seksuelle krænkelser, inden de første sager opstår, eller om den står med en konkret krænkelse, som skal håndteres her og nu, foreslår Joblife to forskellige forløb:

Når forebyggelse af seksuelle krænkelser kommer først

Forebyggelse af seksuelle krænkelser

Når håndtering af en konkret krænkelse kommer først

Håndtering af seksuelle krænkelser

Oplæg og temadage

For de arbejdspladser, der ikke er klar til længere forløb, tilbyder Joblife korte oplæg og temadage om seksuelle krænkelser og forebyggelse, der er tilpasset de forskellige målgrupper, fx arbejdsmiljøorganisationen, ledelsesgrupper, afdelinger mv:

  • Facilitering af afdelingstemadag, hvor man gennem strukturerede dialog- og dilemmaspil arbejder med egen arbejdspladskultur og opstiller fælles spilleregler for afdelingen.
  • Oplæg til dialog på lederuddannelse om centrale emner som: Den vanskelige samtale; Den professionelle håndtering af sager om seksuelle krænkelser; En ikke-sexistisk karrierekultur; Forebyggelse af krænkelser på SoMe og digitale platforme; Forholdet mellem den formelle og den uformelle kultur.
  • Supplerende arbejdsmiljøuddannelse/oplæg på den årlige arbejdsmiljødrøftelse for arbejdsmiljøorganisationen om ideer til forebyggelse; arbejdsmiljøregler; de psykiske arbejdsmiljøbelastninger som følge af krænkelser mv.
  • Oplæg til dialog for ledere, AMO og arbejdspladser om høj psykologisk sikkerhed som grundlag for en krænkelsesfri arbejdspladskultur.

Joblife tilbyder ovenstående oplæg om seksuelle krænkelser både ved fysisk tilstedeværelse og online.