Styren instruktion

Sundhed og sikkerhed ved arbejde med produkter indeholdende styren

Hvis I arbejder med produkter, der indeholder mere end 0,1 % styren, skal I have en lovpligtig instruktion i sikker omgang med produkterne. Produkter, som typisk kan indeholde styren, er spartelmasser til træ og metal som fx. kemisk træ, kemisk metal samt spartelmasse til reparation af biler.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I arbejder med produkter, som er omfattet af kravet om instruktion, så kontakt Joblife. Vi finder sammen ud af, om jeres produkter indeholder styren.

Indhold

  • Den nødvendige baggrund for arbejde med styrenholdige produkter, jf. § 25 i bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005
  • Lovkrav i forbindelse med arbejde med produkter, der indeholder styren
  • Produkter og arbejdsopgaver
  • Sundhedsfarer, uheld og førstehjælp
  • Forebyggelse, substitution, tekniske foranstaltninger og værnemidler
  • Brugsanvisninger
  • Håndtering af affald

Varighed

Normalt 2 timer, men kan tilpasses.

Der kan max. deltage 20 personer.