De nye regler om registrering af varer i SCIP-databasen

SCIP Databasen – Hvad er det?

Leverandører, grossister, producenter og forhandlere, der sælger varer i EU, er forpligtet til at registrere disse i en SCIP-database, hvis varerne indeholder problematiske stoffer. De nye EU-regler er trådt i kraft den 5. januar 2021, og formålet med databasen er at reducere farlige stoffer i affald ved at fremme substitution. Registreringen gælder alle varer, der i reglerne benævnes ”artikler” og alle delkomponenter i varen kaldet ”delartikler”. De problematiske stoffer er fastlagt som stoffer, der findes på en liste, der kaldes Kandidatlisten.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • De nye regler – og deres betydning for jeres virksomhed
  • Hvad er SCIP-databasen?
  • Formålet med SCIP-databasen
  • Kandidatlisten og dens indholdsstoffer
  • Hvad er en artikel?
  • Hvad skal I som virksomhed gøre?

På uddannelsen vil der blive givet eksempler på varer, som skal registreres. Det kunne fx være en boremaskine, en malerpensel og en computer. Læs mere om SCIP

Målgruppe:
Virksomheder, som er producenter (også samlevirksomheder), leverandører, distributører og/eller forhandlere af artikler i EU.

Dato og varighed:
Den 19. maj kl. 14:00 – 15:00 (1 time, afholdes online)

Pris:
Webinaret er gratis