Få del i Arbejdstilsynets 50/50-pulje på 10 millioner – ansøg i dag!

Arbejdstilsynets 50/50-pulje yder støtte til arbejdsmiljørådgivning i særligt nedslidningstruede brancher. Er din kommune, virksomhed eller institution på listen over nedslidningstruede brancher, kan du fra d. 6. januar 2015 søge om at få 50 pct. af udgifterne til arbejdsmiljørådgivning refunderet. Midler tildeles efter først til mølle-princippet – og det går rivende stærkt!

Så let er det

Arbejdstilsynet uddeler i 2015 endnu en pulje på 10 mio. kr. til at støtte autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Ønsker du at få andel i 50/50-puljen, er det nu, du skal få de nødvendige aftaler og projektbeskrivelser og ansøgninger på plads – midlerne uddeles nemlig efter først til mølle-princippet, og efterspørgslen er stor. Samtidig er ansøgningsrunden i 2015 den sidste, før puljen lukker.

Det er både enkelt og hurtigt at søge om tilskud fra 50/50-puljen. Med et tilbud fra ALECTIA kan du på få minutter udfylde et elektronisk ansøgningsskema via Arbejdstilsynets hjemmeside. Puljen er tilmed meget elastisk – dvs. du hæfter ikke for at bruge alle de tildelte midler på én gang, men kan fx bruge noget af det ansøgte i år og noget i 2016.

Endnu lettere er det at lade ALECTIA klare det hele for dig – vi har omfattende erfaring med at søge om tilskud bl.a. gennem 50/50-puljen. I sidste periode opnåede vi tilskud til godt 95 % af de ansøgte projekter.

Arbejdsmiljørådgivning til nedslidningstruede brancher

Både offentlige og private virksomheder i nedslidningstruede brancher kan ansøge. Det er dog et krav, at rådgivningen går til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, nedbringe antallet af arbejdsulykker eller nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.

For at få tilskud skal du søge og opnå tilsagn fra Arbejdstilsynet om refusion, inden du går i gang med det planlagte arbejdsmiljøarbejde. Refusionen kan maksimalt udgøre 500.000 kr. Ansøgning sker ved hjælp af det elektroniske ansøgningsskema på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Kender du alle dine finansieringsmuligheder?


Der er flere forskellige muligheder for finansiering af initiativer inden for såvel ledelse og sundhedsfremme som arbejdsmiljø. Hvis din virksomhed skal løse konkrete arbejdsmiljøproblemer, er det værd at undersøge, om du kan få støtte til rådgivning.

ALECTIAs mange specialister står klar til at rådgive dig om finansiering, og vi består gerne vederlagsfrit i forhold til udvikling af beslutningsoplæg og ansøgning. Du kan læse en kort beskrivelse af de mulige finansieringskilder her.

Tilskudsberettigede områder

Arbejdstilsynets 50/50-pulje giver tilskud til arbejdsmiljørådgivning med fokus på tre specifikke områder – i ALECTIA rådgiver vi om dem alle:

Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
Forebyggelse af arbejdsulykker
Reduktion af muskel-/skelletbesvær

Disse brancher kan søge

Vi har udarbejdet en oversigt over de forskellige offentlige og private institutioner og brancheområder, der kan søge tilskud gennem 50/50-puljen og opnå 50 pct. rabat på arbejdsmiljørådgivning. Se oversigten her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev