Sundhedsfremme

Sundhed og arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen. Danskerne angiver det faktum, at arbejdet tager så meget energi, at man ikke orker at dyrke motion i fritiden, hvilket ses som den væsentligste udfordring i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Sundhedsfremme

Sundhed spiller en stadig større rolle for os alle som privatpersoner, for arbejdspladserne og for samfundet som helhed. Udviklingen i vores sundhed går den forkerte vej, hvor stigende overvægt, inaktivitet, søvnproblemer og stress udgør en udfordring for samfundet i almindelighed samt arbejdsmiljøet og produktiviteten i særdeleshed.

Interesseret i at styrke din bundlinje?

I Joblife tager vi disse udfordringer meget alvorligt og ser det som vores ansvar at bidrage til at vende udviklingen og dermed skabe grundlag for  bæredygtige arbejdspladser i årene fremover.

Motivation og forankring

Motivation og forankring er nøgleord for os. Det indebærer, at vi formår at tale i øjenhøjde og forstå hver enkelt medarbejder og vedkommendes livssituation. Det stiller også krav til, at effekten varer ved – et halvt år, et år eller flere år efter projektets afslutning. Vi arbejder derfor ud fra IGLO-modellen og kommer rundt om individet, gruppen, ledelsen og organisationen som helhed. Det sikrer forankring og dermed øget return-on-investment (ROI).

Vi tager højde for det forventede udbytte og budget og planlægger i dialog med kunden et samarbejde, som kan bestå af enkeltstående leverancer eller længerevarende forløb over flere år.

Joblife tilbyder sundhedsfremme på flere niveauer

Individniveau

  • Sundhedstjek

Gruppeniveau

  • Foredrag om fx søvn
  • Slanke-/livsstilshold
  • Træningshold

Ledelsesniveau

  • Sundhedsledelse

Organisatorisk niveau

  • Strategisk sundhedsfremme
  • Sundhedsrepræsentant-uddannelse
  • Medarbejderdage og events
  • Sundhedsanalyser (fx Udvidet APV)

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om sundhedsfremme på din arbejdsplads.