Sundhedsfremme

Sundhed og arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen. Danskerne angiver fx, at det faktum, at arbejdet tager så meget energi, at man ikke orker at dyrke motion i fritiden, ses som den væsentligste udfordring i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen. Igennem årene har vi oparbejdet en af landets største databaser om danskernes sundhed og sammenhængen med arbejdsmiljøet og kan påvise en direkte sammenhæng mellem inaktivitet og smerter i bevægeapparatet.

Sundhedsfremme

Sundhed spiller en stadig større rolle for os alle som privatpersoner, for arbejdspladserne og for samfundet som helhed. Udviklingen i vores sundhed går den forkerte vej, hvor stigende overvægt, inaktivitet, søvnproblemer og stress udgør en udfordring for samfundet i almindelighed samt arbejdsmiljøet og produktiviteten i særdeleshed.

Interesseret i at styrke din bundlinje?

I Joblife tager vi disse udfordringer meget alvorligt og ser det som vores ansvar at bidrage til at vende udviklingen og dermed skabe grundlag for et bæredygtigt velfærdssamfund i årene fremover.

Motivation og forankring

Motivation og forankring er nøgleord for os. Det indebærer, at vi formår at tale i øjenhøjde og forstå hver enkelt medarbejder og vedkommendes livssituation. Det stiller også krav til, at effekten varer ved – et halvt år, et år eller flere år efter projektets afslutning. Vi arbejder derfor ud fra IGLO-modellen og kommer rundt om individet, gruppen, ledelsen og organisationen som helhed. Det sikrer forankring og dermed øget return-on-investment (ROI).

Vi tager højde for det forventede udbytte og budget og planlægger i dialog med kunden et samarbejde, som kan bestå af enkeltstående leverancer eller længerevarende forløb over flere år.

Joblife tilbyder sundhedsfremme på fire niveauer

Individniveau

 • Sundhedstjek
 • Vaccinationer

Gruppeniveau

 • Foredrag
 • Slanke-/livsstilshold
 • Rygestop (tilbydes også som individuelle forløb)
 • Det gode liv® – målrettet højtuddannede medarbejdere
 • Machokulturer, sundhed og arbejdsmiljø® – målrettet kortuddannede medarbejdere

Ledelsesniveau

 • Sundhedsledelse

Organisatorisk niveau

 • Strategisk sundhedsfremme
 • Sundhedsrepræsentant-uddannelse
 • Medarbejderdage og events
 • Sundhedsanalyser (fx Udvidet APV)

80 pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver

Ifølge Joblifes Arbejdsmiljøbarometer – en større undersøgelse af sundhed og arbejdsmiljø i Danmark udført af Epinion for Joblife i 2013, 2014 og 2015 mener mere end 80 pct. af de adspurgte, at virksomhederne bør blande sig i medarbejdernes personlige sundhed.

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om sundhedsfremme på din arbejdsplads.