Arbejdsmiljø på byggepladsen

Effektiv sikkerhedsledelse på arbejdspladsen er af afgørende betydning. Men lovgivningen er kompleks, og mange organisationer har svært ved at tyde, hvilke krav de skal leve op til. Joblife hjælper med at sikre et godt arbejdsmiljø, som både begrænser risici på byggepladsen og sparer på omkostningerne.

Arbejdsmiljø har høj prioritet i alle vores forretningsaktiviteter, og især på byggepladser kan det have store omkostninger, hvis lovgivningen ikke overholdes. Derfor er vores service designet til at assistere vores kunder på alle projektniveauer – fra planlægning og myndighedsbehandling til design, konstruktion og videre gennem hele den driftsmæssige livscyklus.
En bygherres ansvar for sikkerhed under et byggeri kan ikke overdrages til andre, men bygherren kan lade andre udføre de opgaver, der følger med ansvaret.

I Joblife har vi stor erfaring med at assistere vores kunder, og vi har indgående viden om EU og andre nationale myndigheders lovgivning.
Arbejdsmiljørelateret projektledelse er blandt vores kernekompetencer, og vi hjælper med alt fra konsekvensvurderinger, forundersøgelser, implementeringsprogrammer og overholdelse af love og regler. Vi yder effektiv service på et stærkt og professionelt niveau.