Robusthed

Konstante forandringer er blevet hverdag for os alle, og vi skal løbe hurtigere og levere mere på kortere tid. Det betyder, at vores fysiske og mentale helbred og robusthed spiller en stigende rolle for vores arbejdsevne. Robusthed handler om være i stand til at klare daglige udfordringer i stort og småt, også når livet er svært og modstanden stor. Er man fysisk og mentalt robust, er man bedre klædt på til at håndtere dette pres og dermed forebygge stress og konflikter.

Robusthed styrker trivsel og produktivitet

International forskning viser, at organisationer, der arbejder med fokus på medarbejdernes robusthed, opnår en række fordele:

  • Øget trivsel og arbejdsglæde
  • En stærkere positiv kultur
  • Øget produktivitet, fokus og målorientering
  • Øget innovation og jobtilfredshed
Figur: Robusthedsbegrebets 6 faktorer Kilde: Illuminations, Resilience in organisations, Australian Psych. Society, June 2011 og Center for Mental Robusthed

Sådan arbejder vi

Joblife har udviklet et robusthedskoncept, hvor teams og medarbejdere får en værktøjskasse, som opbygger og forstærker robusthed på flere niveauer i organisationen. Vi afdækker virksomhedens særlige behov gennem interview, virksomhedens trivselsmålinger og/eller andet tilgængeligt materiale.

Vi designer skræddersyede forløb med vægt på de robusthedsfaktorer, der er særligt centrale og relevante for virksomheden.

Vores ydelser dækker:

  • Robusthedstest
  • Foredrag
  • Workshops for medarbejdere, teams og ledergrupper
  • Train the trainer-programmer