Ergonomi og forebyggelse af fysisk nedslidning

I Joblife rådgiver vi med stor faglig dybde inden for ergonomi og forebyggelse af fysisk nedslidning. Vi favner et bredt repertoire, der spænder fra projekteringsfasen med rådgivning om hensigtsmæssige indkøb og design til drift- og brugerfaserne, hvor vi blandt andet rådgiver om arbejdsteknik og foretager diverse kortlægninger og analyser.

(* Målgruppen for kurserne på gruppeniveau er typisk arbejdsmiljørepræsentanter, nøglepersoner, sundhedsambassadører, ildsjæle o.lign.)

ergonomi

Fokus på inventar, indretning, arbejdsredskaber, værktøj, adfærd, organisering af arbejdet, livsstilsfaktorer og arbejdsstillinger repræsenterer de aspekter, som Joblife med stor succes anlægger i det ergonomiske arbejdsmiljøarbejde. Formålet med et fokus på ergonomi er at forebygge nedslidning og optimere arbejdet i et helhedsorienteret perspektiv.

I Joblife underviser og rådgiver vi ud fra højest mulige forebyggelsesniveau. I det ergonomiske arbejdsmiljøarbejde kendetegner det sig ved, at rådgivningsprocessen altid forudsættes af en grundig indledende dialog med ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen. Her afklarer vi mål, formål, inddragelse af medarbejdere, interventioner og tiltag samt plan for opfølgning og evaluering.

Vi tilpasser således den ergonomiske rådgivning og vores forløb om ergonomi efter jeres behov og ønsker. Dog rådgiver og udfordrer vi jer i forhold til at vælge løsninger på højest mulige forebyggelsesniveau, som samtidig har et strategisk afsæt.

Afhængigt af jeres behov og ønsker anvender vi forskellige formidlingsmetoder og -settings i rådgivningsprocessen, som matcher ydelsen I ønsker rådgivning omkring, samt modtagerne og den branche, I repræsenterer.

 • Temadage
 • Workshops
 • Konferencer
 • Supplerende arbejdsmiljøuddannelser
 • Oplæg
 • Rådgivning for grupper
 • Individuel rådgivning
 • Intervertions- og kampagneforløb
 • Procesfacilitering
 • Screening
 • Kortlægning
 • Film

Vi arbejder ud fra IGLO-modellen og iværksætter derfor tiltag og interventioner inden for ergonomi og forebyggelse, der kan målrettes såvel individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Nogle ydelser kan tilpasses og dermed tage afsæt på flere niveauer i virksomheden.
projekteringsfasen

Følgende er eksempler på vores ydelser skitseret i en IGLO-opbygning:

Individniveau:

 • Screening og analyse af arbejdsprocesser og indretning
 • Ergonomi- og flowanalyse
 • Ergonomisk udredning og analyse ved arbejdsfastholdelse og rehabilitering
 • Indretning af arbejdspladsen
 • Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser ved arbejdspladsen

Gruppeniveau*:

 • Ergonautuddannelse
 • Uddannelse af forflytningsvejledere/-instruktører
 • Ergonomi, forebyggelse, sundhed og energi
 • Ergonomi, arbejdsteknik og tunge løft
 • Intelligent træning
 • Brug af tekniske hjælpemidler
 • Stillesiddende adfærd
 • Ergonomi og forebyggelse af ulykker

Ledelsesniveau:

 • Strategisk og systematisk arbejdsmiljøledelse mht. ergonomi og forebyggelse
 • Kravsspecifikationer ved indkøb af inventar, maskiner, hjælpemidler mv.
 • Rådgivning i forbindelse med ergonomiske rådgivningspåbud
 • Rådgivning omkring indretning og flowanalyse i forbindelse med om- eller nybyggeri, herunder inddragelse af brugere og vurdering af inventar.
 • Brug af Joblifes Mock Up Laboratorium

Organisatorisk niveau:

 • Opkobling til it-værktøjer ( IPL, RISAVA, Plan A)
 • Udarbejdelse af film
 • Udarbejdelse af vejledninger, pjecer og pixibøger
 • Design og udarbejdelse af Apps

* Målgruppen for kurserne på gruppeniveau er typisk arbejdsmiljørepræsentanter, nøglepersoner, sundhedsambassadører, ildsjæle o.lign.