Sygefraværsreduktion

Sygefravær har store omkostninger for arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Data fra Danmarks statistik og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø peger på, at ca. 4% af arbejdsstyrken, eller omkring 120.000 mennesker hver dag er hjemme fra arbejde på grund af sygdom*, og sygefraværet udgør derfor en stor belastning for samfundsøkonomien, hvor udgifterne til sygedagpenge alene løber op i 11,3 milliarder kroner årligt (2017).

Beregninger fra Dansk arbejdsgiverforening viser, at de direkte udgifter for de danske virksomheder årligt løber op i 46 milliarder kroner, hvoraf virksomhederne betaler 2/3 af omkostningerne*.

Oveni skal lægges værdien af det arbejde, som ikke bliver lavet, fordi medarbejderen er syg derhjemme (absenteeism) eller medarbejderens nedsatte produktion, fordi medarbejderen møder syg op på arbejde (preseentism).

I Joblife hjælper vi med at analysere omfanget af, og årsagerne til sygefravær, ligesom vi selvfølgelig hjælper jer med at finde de løsninger, der passer jer bedst. Her har vi både fokus på forebyggelse af sygefravær og mistrivsel, vi har fokus på, hvordan I bedst kan håndtere de konkrete udfordringer I har, og vi hjælper jer med at udvikle strategier til, hvordan I bedst kan hjælpe jeres medarbejdere tilbage i arbejde efter længere tids sygefravær.

Analysen indebærer også et fokus på det skjulte sygefravær (preseentism) blandt medarbejdere, der møder på arbejde trods sygdom med risici for smitte, arbejdsulykker og forringet produktivitet til følge.

Preseentism er et meget overset fænomen, som let flyver under radaren, men international forskning peger på, at udgifterne til dette er mindst lige så høje som omkostninger til egentligt sygefravær (*1), og at forekomsten er 10 x højere (*2). Forskning peger ydermere på, at ansatte som møder op på arbejde, de dage hvor de burde være blevet hjemme, har nedsat produktions- og arbejdsevne med 30%

At medarbejdere møder syge op på arbejde og forsømmer deres seng under sygdom har på langt sigt nogle uheldige konsekvenser for både den enkelte, arbejdspladsen og for samfundet, i form af øget antal fejl og flere ulykker, øget smitterisiko og højere risiko for en længevarende sygemelding.

Effektiv håndtering af sygefravær handler meget om tydelig ledelse, at indsatserne er et fælles anliggende for medarbejdere og ledelsen, at man har ordentlig statistik og bruger data effektivt, at man har god systematik i og afholder effektive samtaler med den sygdomsramte, at virksomheden har tidlige indsatser som er kendte og bruges af de ansatte, og at virksomheden arbejder effektivt med at højne trivslen.

Et meget væsentligt element i at forebygge sygefravær og preseentism er at agere proaktivt og fx aktivt investere i medarbejdersundheden, et andet element er at lederne er gode rollemodeller ift. at udvise egenomsorg og bevare en sund work-life balance og et sidste element er, at arbejdspladsen har strukturer og procedurer, som gør det muligt at tilpasse arbejdsforholdene, på en måde der gør, at sygdomssymptomer eller fx smerter ikke er en begrænsende faktor – i det omfang det er muligt.

Vi har gennem årene hjulpet adskillige private og offentlige organisationer med at reducere fravær med helt op til 51%. Efter en grundig analyse har vi bl.a. gennem workshops, individuelle samtaler, ledertræning og sundhedstjek knækket koden og kurven.


*1 – Kinman, G. (2019). Sickness presenteeism at work: prevalence, costs and management.
*2 – Hemp, P. (2004). Presenteeism: at work-but out of it. Harvard business review, 82(10), 49-58.