Påbud

Din virksomhed kan få behov for en arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med forskellige typer af påbud. Ved et rådgivningspåbud skal virksomheden købe bistand hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Joblife er autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle områder – de ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykiske forhold mv. Mange virksomheder har stor fordel af også at bruge en rådgiver til andre typer påbud, så arbejdsmiljøudfordringerne løses bedst og billigst til fordel for medarbejderne og virksomheden.

Joblife kan bistå din virksomhed på en række områder, hvis Arbejdstilsynet har givet et rådgivningspåbud, eller har givet en anden reaktion som fx et forbud, strakspåbud, påbud med frist, undersøgelsespåbud eller en vejledning

 

 

Rådgivningspåbud

Inden for rådgivningspåbud er Joblife autoriseret på alle områder, og vi kan bistå ved alle typer af rådgivningspåbud:

 • Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer. Det handler om problemer, der er vanskelige at løse, fx sikring af maskiner og produktionsanlæg, mobning, høj daglig løftemængde, svampevækst, indeklima, PCB i indeklimaet, akustik, tekniske hjælpemidler og intern færdsel
 • Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer (mangepåbud). Udløses, når der er fem eller flere almindelige påbud/afgørelser, der ikke hver især udløser et rådgivningspåbud som nævnt ovenfor
 • Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed til en bygherre ved en manglende eller mangelfuld plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 • Undersøgelsespåbud
 • Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer

Ved rådgivningspåbud bistår vi med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud omkring, og med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Sluttelig kontrollerer vi, at arbejdsmiljøproblemet er løst, og skriver den endelige redegørelse til Arbejdstilsynet.

Bistand

Joblife bistår generelt ved påbud og andre reaktioner med:

 • Håndtering og forståelse af dokumenter til og fra Arbejdstilsynet
 • Sparring vedrørende høring og klager
 • Faglig rådgivning vedrørende løsning af konkrete problemer
 • Bundne opgaver i rådgivningspåbud
 • Læring om problemerne på tværs af virksomheden
 • Forebyggelse af lignende påbud

Joblife hjælper virksomheder med at efterkomme påbud og forebygge, at nye påbud udløses.