Støj og Akustik

Støj er lyd, der påvirker mennesket negativt og kan forekomme på alle typer af arbejdssteder, hvad enten det er i industrien, i institutioner, på udendørs arbejdspladser eller i kontormiljøer. Trivsel og produktivitet fremmes i arbejdslokaler med gode støj- og akustikforhold.

Støj og Akustik

Høreskader kan opstå, når en person udsættes for vedvarende støj igennem længere tid. Støjens styrke og varighed har væsentlig betydning for risikoen for høreskader. Tinnitus er en hyppig følge af en høreskade.

Støj kan opleves generende afhængig af, hvilken type arbejdsplads og opgave man har. Generende og unødig støj kan virke stressende og give sig udslag i forhøjet blodtryk, diabetes, nedsat koncentrationsevne, træthed og andre symptomer på stresspåvirkninger.

Akustik i lokaler afhænger af overfladerne i lokalet og dets inventar – jo hårdere overflader, desto dårligere akustik. Hårde overflader kan få det generelle støjniveau til at stige.

I Joblife har vi omfattende erfaring med måling, vurdering og rådgivning omkring støj og akustik og i den sammenhæng også med akustik i lokaler med høje hygiejnekrav. I Joblife samarbejder vores arbejdsmiljøspecialister, akustikspecialister og vores processpecialister for at yde den bedste rådgivning.

Støjgennemgang

I Joblife foretager vi bl.a. støjmålinger, støjkortlægninger og beregning af de ansattes støjbelastninger. På denne baggrund giver vi forslag til støjdæmpende foranstaltninger, herunder støjadfærd, kildedæmpning, adskillelse af støjende og ikke-støjende aktiviteter samt støjreduktion gennem fokus på støj i forbindelse med vedligeholdelse og indretning af produktionsområder.

Vi bidrager til arbejdet med at udarbejde støjpolitikker, spilleregler i storrumskontorer og handlingsplaner. I forbindelse med indkøb af maskiner og andet teknisk udstyr hjælper vi desuden med at udarbejde støjkrav til leverandører og bidrager dermed til at sikre, at der ikke indkøbes nye støjproblemer til virksomheden.

Akustik

Vi kan foretage målinger, beregne de akustiske forhold og vurdere, om de lever op til lovgivningen. Desuden rådgiver vi om konkrete løsninger i forbindelse med opsætning af akustiklofter, vægabsorbenter mv. både i eksisterende lokaler og ved nybyggeri. I samarbejde med vores processpecialister sikrer vi hygiejnerigtige løsninger.

Vibrationer

Vi kan foretage vibrationsmålinger – hånd/arm samt helkrop – og rådgive om vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Høretest

Joblife udfører de lovpligtige høretests, som skal tilbydes medarbejdere, der udsættes for støjbelastninger over henholdsvis 80 og 85 dB(A).

I Joblife rådgiver vores akustikspecialister desuden om akustik og støj i alle former for byggeri. Læs mere her.