Ventilation – arbejdsmiljø

Mange indeklimaproblemer skyldes, at arbejdslokaler ikke er ventileret godt nok i forhold til belastningen af lokalerne. Ved produktionsprocesser kan procesventilation være nødvendig for at fjerne skadelige dampe, gasser og partikler. Balancen mellem indblæsning og udsugning skal være afpasset, så ventilation ikke skaber gener eller mindsker effektiviteten af en udsugning.

Ventilationssystemets effektivitet har betydning for vores sundhed, trivsel, komfort og i sidste ende vores produktivitet.

I Joblife rådgiver vi bl.a. i forbindelse med afklaring af behovet for ventilation, foretager undersøgelser og målinger, bidrager ved indkøb og kan bistå i afleveringsforretningen, ligesom vi og bidrager med ekspertviden i andre sammenhænge.

Mange af de ventilationsproblemer, vi ser, skyldes mangler i projekteringen, implementeringen eller vedligeholdelsen af ventilationsanlæg:

 • Udsugningen skal dimensioneres og udformes ud fra typen af forurening, processen samt varmebelastningen og skal så tæt på forureningskilden som muligt
 • Indblæsning skal ske træk- og impulsfrit til opholdszonen; indblæsningen kan ofte udnyttes til at styre luftbevægelser, men det kræver omtanke ved projektering
 • Varmebelastning ved solindfald mv. skal medregnes
 • Der skal være alarm på procesudsugningsanlæg, som ved lys og lyd angiver utilstrækkelig funktion

I Joblife rådgiver vi om, hvad din virksomhed selv kan gøre for at sikre et velfungerende ventilationsanlæg. Det kan fx handle om rengøring og vedligeholdelse af anlægget, anvendelse af procesudsugning samt om indhold i en serviceaftale på store anlæg.

Vores konsulenter kan bl.a. bidrage med at:

 • Gennemgå og vurdere anlægget
 • Foretage tekniske målinger af ventilationen
 • Opstille kravspecifikationer ved indkøb at nyt anlæg
 • Udarbejde skitseprojekter
 • Rådgive i projektforløbet
 • Kontrollere anlægget ved aflevering
 • Uddanne brugere og arbejdsmiljøorganisation

Vi kan desuden tilbyde bl.a. projektering af ventilationsanlæg i samarbejde med vores byggeri- og ventilationsspecialister.