Indeklima

Indeklimaproblemer er et udbredt fænomen, og Joblifes Arbejdsmiljøbarometer viser, at indeklimaet er den næststørste udfordring i arbejdsmiljøet.

Et godt indeklima har betydning for vores trivsel, komfort, og produktivitet, og det er muligt at påvise de økonomiske gevinster af at forbedre indeklimaet i forhold til øget produktivitet.

I Joblife rådgiver vi bredt om indeklima og i samarbejde med vores specialister inden for byggeri.

Årsager til indeklimaproblemer

Der kan være mange årsager til problemer med indeklimaet:

 • Bygningen er ikke udformet til anvendelsen
 • For mange mennesker
 • For mange varmekilder
 • Fejl og mangler i bygningen, der forårsager luftforureninger
 • Bygningen er dårligt vedligeholdt

Hvorfor opstår problemerne?

Mange indeklimaproblemer skyldes for høje temperaturer pga.:

 • For stor personbelastning
 • Varme fra maskiner, lys og pc-udstyr
 • Varmebelastning ved solindfald
 • Uhensigtsmæssig brug af varmesystemer

Der kan også være en række andre forhold, der giver indeklimaproblemer, f.eks. rengøring, varme- og ventilationsanlæg, afgasning fra byggematerialer eller andre forureninger i luften, fugt og skimmelproblemer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at indeklimaproblemer kan forstærkes, hvis der er problemer med det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Joblifes konsulenter har stor ekspertise og erfaring med bl.a. at:

 • Kortlægge årsagen til problemer og finde løsninger til at afhjælpe dem
 • Foretage tekniske målinger af ventilation, varme, kuldioxid, organiske forureninger, belysning, fugt, skimmel, mv.
 • Uddanne arbejdsmiljøorganisationen i ”Indeklimaets ABC”
 • Rådgive om indeklima i forbindelse med arbejdsmiljørigtig projektering