Indeklima

Vi opholder os 80-90 pct. af tiden i indemiljøet. De påvirkninger, som vi udsættes for i indeklimaet, er derfor af stor betydning for vores sundhed og velbefindende.

Et godt indeklima har betydning for vores trivsel, komfort og produktivitet, og det er muligt at påvise de økonomiske gevinster af at forbedre indeklimaet i forhold til øget produktivitet.

I Joblife rådgiver vi bredt om indeklima og evt. i samarbejde med specialister i NIRAS.

Årsager til indeklimaproblemer

Der kan være mange årsager til problemer med indeklimaet:

 • Bygningen er ikke udformet til anvendelsen
 • For mange mennesker
 • For mange varmekilder
 • Fejl og mangler i bygningen, der forårsager luftforureninger
 • Bygningen er dårligt vedligeholdt

Hvorfor opstår problemerne?

Mange indeklimaproblemer skyldes for høje temperaturer pga.:

 • For stor personbelastning
 • Varme fra maskiner, lys og pc-udstyr
 • Varmebelastning ved solindfald
 • Uhensigtsmæssig brug af varmesystemer

Der kan også være en række andre forhold, der giver indeklimaproblemer, fx. rengøring, varme- og ventilationsanlæg.

Der har de senere år været meget fokus på PCB i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, ligesom der er kommet fokus på andre kendte problematiske stoffer i indeklimaet, som PAH, bromerede og fosforholdige flammehæmmere, bly, kviksølv og, asbest. Desuden kan der være tale om andre forureninger, fugt og skimmelproblemer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at indeklimaproblemer kan forstærkes, hvis der er problemer med det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Joblifes konsulenter har stor ekspertise og erfaring med bl.a. at:

 • Kortlægge årsagen til problemer og finde løsninger til at afhjælpe dem
 • Foretage tekniske målinger af ventilation, varme, kuldioxid, organiske forureninger, belysning, fugt, skimmel, mv.
 • Målinger af gasser og dampe fra byggematerialer, som fx PCB
 • Uddanne arbejdsmiljøorganisationen i ”Indeklimaets ABC”
 • Rådgive om indeklima i forbindelse med arbejdsmiljørigtig projektering