Organisationsudvikling

I takt med kontinuerlig forandring i markedet og i det politiske system er det vigtigt, at din organisation er rustet til at imødegå de udfordringer, der kan opstå i morgen.

Har din organisation de kompetencer, der skal til for at løse morgendagens udfordringer og hvordan er din medarbejdersammensætning? Er gruppedynamikken som den skal være eller oplever I mange faglige eller organisatoriske konflikter på baggrund er jeres historik eller den måde, som din organisation er sat sammen på? Så er det måske en ide at have fokus på organisationsudvikling i din organisation.

organisationsudvikling

Organisationer er flydende entiteter

Da organisationer er bygget op af organisationens medlemmer, vil organisationsbilledet også ændre sig i takt med, at medarbejderne ændrer sig.

Samtidig kan en organisations opgaver også ændre sig eller udvides og dette betyder, at en organisation hele tiden skal overveje, om den har den rette medarbejdersammensætning for at løse opgaverne.

Hos Joblife brænder vi for at hjælpe organisationer med at finde nye måder at udvikle sig på. Vi tror på, at organisationsudvikling og arbejdsmiljø går hånd i hånd og vi sammen kan skabe løsninger, der sikrer flow og trivsel for alle i organisationen.

For os er det vigtigt, at organisationen hele tiden overvejer, hvad der skal til, for at nå de mål, der skal nås på dagen og i fremtiden og at man som organisation forholder sig til, om de dynamikker, der er i organisationen samtidig kan skabe trivsel.

Sådan arbejder vi med organisationsudvikling

Joblife har igennem lang tid arbejdet med forskellige modeller for kortlægning af en organisation fx interviewundersøgelser, gruppeinterview og spørgeskemaundersøgelser. Ud fra de resultater kan vores erfarne psykologiske konsulenter give bud på, hvilke tiltag, der vil kunne skabe bedre performance og højne trivslen i organisationen. Vi kan herefter designe skræddersyede forløb for organisationsudvikling, som kan bidrage til at gøre en forskel i organisationen.

Vores ydelser og forløb med organisationsudvikling dækker:

  • Kortlægning af organisationer
  • Brug af Leavitts organisationsmodel til analyse
  • Procesfacilitering
  • Undervisning i psykologiske emner
  • Konkret rådgivning om organisationsudvikling (også i forbindelse med påbudssager)

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer med at udvikle og styrke jeres organisation