FRISAPA

Skab sunde forandringer - et værkstøj til risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø

FRISAPA -Skab-sunde-forandringer

FRISAPA står for Forandringsrisiko-vurderings-værktøj Af Psykisk Arbejdsmiljø) består af 7 let anvendelige metoder til vurdering af risici ved forandringer samt tidlige indsatser der fremmer en sund forandringsproces.

Med udgangspunkt i forskning omkring risici vedrørende forandringer og trivsel giver FRISAPA mulighed for at stille de rigtige spørgsmål
til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt.

Joblife tilbyder rådgivning i brugen af FRISAPA og train-the-trainer-programmer, hvor I klædes på til selv at bruge FRISAPA i jeres forandringsproces.