Personsamtaler

Joblife har gennem mange år hjulpet medarbejdere og ledere med at håndtere oplevelser, som direkte eller indirekte påvirker arbejdslivet. Vi er eksperter i terapeutiske korttidsforløb, og vores psykologiske konsulenter kan arbejde med alt fra akutte kriser til længerevarende oplevelser af stress, konflikter og mobning.

I løbet af (arbejds-) livet kan der være mange forskellige oplevelser – nogle gode og progressive, andre oplysende og nogle endda udfordrende på en måde, som giver arbejdsglæde og måske også livsglæde. Dog kan der også være belastende oplevelser som fylder, fx stress, konflikter eller krænkende handlinger som mobning, chikane trusler eller overfald. I sådanne situationer kan det være nødvendigt at få en objektiv sparringpartner eller supervisor, som ikke er indblandet i dit øvrige liv eller arbejde.

Joblife leverer en ramme af fuld fortrolighed og en konkret aftale om, hvordan vi skal hjælpe dig for at sikre, at du får det bedste ud af dit forløb hos Joblife. Desuden tilbyder Joblife muligheden for afholdelse af trepartssamtaler med dig og din nærmeste leder – som led i et samtaleforløb – såfremt det vurderes relevant.

Formålet med et sådant møde er at skabe dialog om, hvordan den bedst mulige løsning for det videre forløb findes og herunder, hvordan arbejdspladsen og nærmeste leder kan støtte denne proces. Under trepartssamtalen vil psykologens tavshedspligt naturligvis stadig være gældende og der drøftes således kun emner, der på forhånd er aftalt.

I Joblife er det afgørende, at vores klienter oplever sig hjulpet videre, og vi gør derfor meget ud af at evaluere samtaleforløbene med vores klienter.

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om et muligt samtaleforløb.