Coaching og supervision

Erhvervspsykologisk coaching har fokus på lederens personlige udfordringer i samarbejdet med medarbejdere, lederkolleger, chefer, kunder, mv. Formålet er at skabe et overblik, en indsigt og et overskud, som udbygger og forbedrer lederens handlekompetence og giver mere tilfredsstillende resultater.

Coaching

I Joblife tilbyder vi coaching, der retter sig mod en konkret udfordring eller problemstilling, som lederen oplever i sin hverdag. Vi tilbyder også coaching til den leder, som ønsker en større indsigt i sig selv og ønsker at udvikle sit personlige lederskab.

Det kan for eksempel være den leder, der i forskellige situationer har oplevet at gentage det samme handlemønster og nu ønsker at ændre det. Eller lederen, der oplever ikke at få tid til at løse de ledelsesopgaver, som vil få stor betydning på den lange bane, men ser tiden blive brugt på små ad hoc opgaver. Her kan ønsket være en større klarhed over, hvad der ligger til grund for den prioritering, og at styrke lederens handlekraft ved at få lagt om på den automatiske prioritering.

Joblife anvender ofte coaching som en del af et lederudviklingsforløb, hvor lederen får mulighed for at arbejde med udfordringerne i ledelsesopgaverne på en fokuseret og mere refleksiv måde sammen med en erfaren konsulent. Vi har god erfaring med coaching af ledere på tværs af brancher og uddannelsesbaggrund. Vi coacher bl.a. formænd i produktionsvirksomheder og chefer/direktører i vidensvirksomheder.

I Joblife kan vi tilbyde forskellige tilgange:

• Systemisk forståelse
• Narrativ tilgang
• Psykodynamisk tilgang

Vi kan også integrere test som en del af et coachingforløb. Vi er certificeret i MBTI, DISK og NEO PI-R.