Coaching og supervision

Erhvervspsykologisk coaching og supervision har fokus på lederens eller medarbejderens personlige udfordringer i samarbejdet med fx medarbejdere, (leder)kolleger, chefer og kunder. Formålet er at skabe et overblik, en indsigt og et overskud, som udbygger og forbedrer lederens eller medarbejderens handlekompetence og giver mere tilfredsstillende resultater.

Coaching

I Joblife tilbyder vi coaching og supervision, der retter sig mod en konkret udfordring eller problemstilling, som lederen eller medarbejderen oplever i sin hverdag. Vi tilbyder også coaching til den leder, som ønsker en større indsigt i sig selv og ønsker at udvikle sit personlige lederskab.

Det kan for eksempel være den leder, der i forskellige situationer har oplevet at gentage det samme handlemønster og nu ønsker at ændre det. Eller lederen, der oplever ikke at få tid til at løse de ledelsesopgaver, som vil få stor betydning på den lange bane, men ser tiden blive brugt på små ad hoc-opgaver. Her kan ønsket være en større klarhed over, hvad der ligger til grund for den prioritering, og at styrke lederens handlekraft ved at få lagt om på den automatiske prioritering.

Joblife anvender ofte coaching som en del af et lederudviklingsforløb, hvor lederen får mulighed for at arbejde med udfordringerne i ledelsesopgaverne på en fokuseret og mere refleksiv måde sammen med en erfaren konsulent. Vi har god erfaring med coaching af ledere på tværs af brancher og uddannelsesbaggrund. Vi coacher bl.a. formænd i produktionsvirksomheder og chefer/direktører i vidensvirksomheder.

Joblife har endvidere erfaring med at supervisere medarbejdergrupper, med henblik på at optimere samarbejdet og opgaveløsningen. Dette gøres ud fra forskellige tilgange og metoder tilpasset den enkelte medarbejdergruppe.

I Joblife kan vi tilbyde forskellige tilgange:

  • Systemisk forståelse
  • Narrativ tilgang
  • Psykodynamisk tilgang
  • Kognitiv tilgang

Vi kan også integrere personlighedstest som en del af et coachingforløb.