Stressforebyggelse

Vi har 3 handlemuligheder, når det gælder om at håndtere stress og foretage stressforebyggelse

 • At undgå belastende situationer
 • At indrette os og påvirke omgivelserne
 • At styrke modstandskraften over for stress

Stress er hjernens og kroppens reaktion på en ubalance mellem mængden af krav, vi stilles over for, og vores evne til at imødekomme disse krav. Stress er ikke en sygdom. Stress er kroppens svar på en belastning. Er belastningerne kortvarige, hjælper stressreaktionen os til at yde vores bedste, men belastes vi vedvarende, øges risikoen for, at vi udvikler en sygdom på grund af stress.

Langvarig eller kronisk stress kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte og har i øvrigt betydelige økonomiske konsekvenser for virksomheden og samfundet. Men stress kan i vid udstrækning håndteres og forebygges. Lad os hjælpe din virksomhed med stressforebyggelse.

stressforebyggelse

Stressforebyggelse på virksomhedsniveau

Arbejdsbetinget stress forebygges mest effektivt ved at fremme viden om stress og metoder til at forebygge stress. En god dialog mellem ledere og medarbejdere om årsagerne til stress og målrettet arbejde på at reducere risikofaktorer er afgørende i stressforebyggelse.

I Joblife tror vi på, at stress-koden knækkes ved, at lederen bringer sig selv i spil. Vi har fokus på, hvordan lederen kan skabe et fælles ansvar for stress ved at arbejde på alle stadier i en stressforebyggelse.

 

Joblife rådgiver om forebyggelse af stress ved:

 • at styrke lederens personlige, daglige og nærværende lederskab
 • at lære hele medarbejdergruppen at se og påtale symptomer
 • at indbygge stressforebyggelse i organisationens adfærd og kultur

Joblife bistår virksomheder med en god arbejdspladsvurdering (APV), som også er en oplagt metode til at komme i dialog omkring de forhold i arbejdet, som giver anledning til stress. Dialogen kan fx handle om:

 • Balance mellem de krav, den enkelte medarbejder stilles over for, og medarbejderens mulighed for at imødekomme disse krav
 • Prioritering af arbejdsopgaver
 • Rolleklarhed – dvs. at alle ved, hvad der forventes af dem, og hvem der har ansvaret for hvad.
 • Synlig ledelse, bl.a. ved at sætte klare mål for arbejdet
 • Relevant uddannelse
 • Ledernes håndtering af psykisk arbejdsmiljø, dvs. at lederne får den nødvendige viden til at kunne udvikle strategier til at forebygge stress i virksomheden
 • Kvaliteten af Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og/eller Gruppeudviklingssamtaler (GRUS)
 • Retningslinjer for, hvordan stress håndteres på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau fx gennem politikker
 • Omsorgsfuld og støttende kultur, hvor opmuntring, ros og anerkendelse er nøgleord
 • Tillid og åbenhed om stressfaktorer i arbejdet og i forhold til at komme med løsningsforslag

Stressforebyggelse på individniveau

Vi kan ikke undgå at blive stressede – stress er blevet en del af vores hverdag. Den kortvarige stress tager vi ikke skade af, men vi kan blive bedre til at håndtere de belastninger, som vi udsættes for, og dermed mindske risikoen for at stress får helbredsmæssige konsekvenser.

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om stressforebyggelse på din arbejdsplads.