Social kapital

I de senere år er “virksomhedens sociale kapital” blevet et nyt hverdagsbegreb inden for arbejdsmiljø. Begrebet social kapital giver os en ny forståelsesramme for, hvad der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Social kapital understreger vigtigheden af at sætte fokus på, hvordan vi samarbejder, samt hvilke fordele medarbejdere og ledelse opnår ved at samarbejde. Fordele, som man ikke kan opnå ved at arbejde hver for sig. For den måde, som offentlige såvel som private virksomheder organiserer arbejdet, er det afgørende, at vi kan samarbejde.

Virksomhedens sociale kapital består af de sociale og professionelle relationer mellem mennesker, der bliver dannet i virksomheden, når ledere og medarbejdere udfører og løser arbejdsopgaver sammen. Social kapital handler om, at vi opnår nogle fordele ved at samarbejde, som vi ikke kan opnå ved at arbejde hver for sig.

I Joblife tror vi på, at en fælles forståelse af kerneopgaven er det udgangspunkt, der skal til for at skabe en kultur med trivsel, samarbejde og fokus på fælles mål. En høj social kapital sikrer en effektiv arbejdsplads med innovation, forandringsparathed og trivsel.

Social kapital handler om relationer. Det handler om at sikre kvalitet i samarbejdet, om at sikre tillid og retfærdighed i arbejdsprocesserne i hverdagen og i de daglige opgaver.

I Joblife har vi gennem de seneste år arbejdet målrettet med social kapital og udarbejdet et godt koncept til at styrke den sociale kapital og organisatoriske gennemslagskraft.

Vores koncept tager afsæt i den hverdag, virkelighed og de rammevilkår, I som virksomhed og organisation er underlagt – og ikke mindst den opgave, som I på arbejdspladsen er sat i verden til at løse. Konceptet består af følgende faser:

  • Definition af social kapital – fælles forståelse
  • Kortlægning af social kapital
  • Strukturerede workshops, der øger den sociale kapital
  • Prioritering af indsatser og målsætning for tiltag
  • Opfølgning på tiltags effekt på den sociale kapital

I konceptet er vores tilgang et ønske om at styrke den organisatoriske sammenhængskraft.

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om øget social kapital på din arbejdsplads.