Social kapital

I de senere år er “virksomhedens sociale kapital” blevet et nyt hverdagsbegreb inden for arbejdsmiljø. Begrebet social kapital giver os en ny forståelsesramme for, hvad der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Social kapital understreger vigtigheden af at sætte fokus på, hvordan vi samarbejder, samt hvilke fordele medarbejdere og ledelse opnår ved at samarbejde. Fordele, som man ikke kan opnå ved at arbejde hver for sig. For den måde, som offentlige såvel som private virksomheder organiserer arbejdet, er det afgørende, at vi kan samarbejde.

Joblife arbejder med social kapital

Hvad er social kapital?

Virksomhedens sociale kapital består af de sociale og professionelle relationer mellem mennesker, der bliver dannet i virksomheden, når ledere og medarbejdere udfører og løser arbejdsopgaver sammen. Social kapital handler om, at vi opnår nogle fordele ved at samarbejde, som vi ikke kan opnå ved at arbejde hver for sig.

I Joblife tror vi på, at en fælles forståelse af kerneopgaven er det udgangspunkt, der skal til for at skabe en kultur med trivsel, samarbejde og fokus på fælles mål. En høj social kapital sikrer en effektiv arbejdsplads med innovation, forandringsparathed og trivsel.

Social kapital handler om relationer. Det handler om at sikre kvalitet i samarbejdet, om at sikre tillid og retfærdighed i arbejdsprocesserne i hverdagen og i de daglige opgaver.

Vores arbejde med social kapital

I Joblife har vi gennem de seneste år arbejdet målrettet med social kapital og udarbejdet et godt koncept til at styrke den sociale kapital og organisatoriske gennemslagskraft.

Vores koncept tager afsæt i den hverdag, virkelighed og de rammevilkår, I som virksomhed og organisation er underlagt – og ikke mindst den opgave, som I på arbejdspladsen er sat i verden til at løse. Konceptet består af følgende faser:

  • Definition af social kapital – fælles forståelse
  • Kortlægning af social kapital
  • Strukturerede workshops, der øger den sociale kapital
  • Prioritering af indsatser og målsætning for tiltag
  • Opfølgning på tiltags effekt på den sociale kapital

I konceptet er vores tilgang et ønske om at styrke den organisatoriske sammenhængskraft.

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om øget social kapital på din arbejdsplads.

hvad er social kapital?

De tre nøglebegreber for social kapital

For at kunne forstå, hvad social kapital er, er det essentielt at kende til de tre nøglebegreber: Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Når vi samarbejder med din virksomhed, vil vi også arbejde ud fra disse tre grundprincipper og gå i dybden. Men vi vil kort introducere dem her. 

Tillid: Her er der fokus på troværdighed, og at der på en arbejdsplads opbygges tillid gennem transparente og gennemskuelige handlinger og beslutninger. Der skal opbygges et rygt rum med plads til åben kommunikation og opmærksomhed på det at lytte til andres synspunkter. Derudover er det vigtigt at vise tillid til medarbejdere ved at uddelegere ansvar og beslutninger.

Retfærdighed: Det er vigtigt gennem social kapital også at fokusere på anerkendelse, løn og forfremmelser, så de ansatte føler sig hørt, set og værdsat. Ledelsen skal udøve magt med retfærdighed og med øje for den enkelte medarbejder. Inddragelse og involvering er derfor vigtigt, men uden favorisering. 

Samarbejde: For at have et optimalt samarbejde skal der arbejdes med koordinering og kommunikation. Der skal være et klart defineret mål og kerneopgave, hvor alle arbejder ud fra den samme forståelse for, hvordan I når målet. Koordinering sker gennem præcis, rettidig og hyppig projektledelse, hvor faggrupper med specialviden arbejder godt sammen.

Tillid, retfærdighed og samarbejde er vigtigt for den samlede effektivitet og trivsel på arbejdspladsen. Det kræver, at en virksomhed opbygger stærke relationer på arbejdspladsen, så der skabes samhørighed og fælles forståelse. 

Arbejdsfællesskaber og former for social kapital

Det generelle fokus i forbindelse med social kapital er, at der arbejdes tættere sammen i et arbejdsfællesskab. Social kapital er derfor et holistisk blik på samarbejde, hvor virksomheden i fællesskab løser arbejdsopgaver mere optimalt sammen end hver for sig. 

Når I arbejder med social kapital bevæger I jer konkret inden for de tre former for social kapital i en organisation eller virksomhed:

  • Den samlende social kapital indebærer arbejdet internt med faggrupper eller i en enhed.
  • Den brobyggende social kapital indebærer arbejdet på tværs af faggrupper og enheder inden for samme organisation.
  • Den forbindende social kapital indebærer arbejdet på tværs af niveauer og ledelseslag. Fra ansatte til administrerende direktører og ejergrupper.

Social kapital skaber værdi for en virksomhed, som ikke er økonomisk eller kan måles, men som ofte viser sig gennem innovation og vidensdeling samt højere produktivitet og kvalitet blandt medarbejdere.

Det er dog vigtigt ikke at sidestille arbejdsmiljø og social kapital. Ofte afføder social kapital et forbedret arbejdsmiljø, men det er vigtigt at arbejde med arbejdsmiljøindsatser sideløbende. 

Der kan være andre områder, end det sociale, som kræver fokus. Det kan blandt andet være at have fokus på fysiske rammer, såsom indretning af en hjemmearbejdsplads

Få hjælp til at optimere din virksomhed ved hjælp af social kapital. 

Læs også om andre værktøjer som kan bruges i denne sammenhæng på Arbejdstilsynets hjemmeside.