Konflikthåndtering

De fleste konflikter på arbejdspladser falder inden for én af fire typer, der omhandler metoder, ressourcer, værdier eller personlige konflikter. Konflikterne kan også omhandle forskelle i oplevelsen af anerkendelse og prestige i arbejdet.

Når I skal løse en konflikt, er det godt at finde ud af, hvilken type konflikt der er tale om.

Hvis en konflikt får lov at udvikle sig, sker der et skift i konfliktens dynamik. Efterhånden handler det ikke mere om sagen i konflikten, men i stigende grad om samarbejdsrelationen mellem de involverede parter eller negative følelser parterne indbyrdes.

Spørgsmålet bliver herefter, hvem der er problemet, snarere end hvad der er problemet. En konflikt, der således bliver personificeret, kan være meget vanskelig at få bugt med.

Joblife rådgiver om, hvordan ledelsen, kollegaer og arbejdsmiljøorganisationen kan arbejde med forebyggelse af konflikter samt håndtere konflikter, der måtte opstå.

Et væsentligt skridt i god konflikthåndtering på arbejdspladsen er at skabe fælles refleksioner over konflikter og en fælles konfliktforståelse. I dette arbejde har ledelsen en vigtig rolle i at sætte konflikthåndtering på dagsordenen, så ledere og medarbejdere i fællesskab kan drøfte holdninger til konflikter og konflikthåndtering og derved få skabt en aftale på arbejdspladsen om, hvordan konflikter skal håndteres bevidst og konstruktivt.

Konflikthåndteringen handler også om, hvordan man som kollega til en person i konflikt er opmærksom på, hvordan man kommunikerer. Her vil det være vigtigt, at man både viser forståelse og giver anerkendelse og samtidig er bevidst om ikke at lade sig rive med og tage parti i sagen. Dermed undgår man at blive en del af konflikten, og man forebygger, at konflikten spreder sig i medarbejdergruppen.

Udover at forholde sig aktivt til konflikter, kan forebyggelsen også bestå af at rette fokus hen mod en hverdag, der er fri for hårde konflikter. En hverdag, hvor konflikter håndteres konstruktivt.
Lederen er en afgørende faktor for den enkelte afdelings håndtering af konflikter, såvel interne som mellem medarbejderne og kunder/borgere/beboere m.fl. Lederen kan ved sin håndtering sikre, at konflikter løses konstruktivt. Det kan bl.a. ske ved at tale åbent om problemerne og derved anvise måder, hvorpå problemer kan løses.

Arbejdsmiljøorganisationen kan få en aktiv rolle i det forebyggende arbejde ved at sætte fokus på konflikterne og sikre, at de bliver godt håndteret. Konflikter vil som oftest også blive rapporteret i APV’en eller evt. i andre former for trivselsmålinger.

Kontakt os for en uforpligtende dialog om bedre konflikthåndtering på din arbejdsplads.