Ulykkesforebyggelse

At nedbringe antallet af ulykker er et centralt punkt i rigtig mange virksomheder, da ulykker har store menneskelige og økonomiske omkostninger for medarbejderne og virksomheden. Ca. 80 pct. af alle ulykker skyldes adfærd, så virksomheder har ofte behov for at påvirke sikkerhedskulturen i forbindelse med en ulykkesforebyggelse, når antallet af ulykker skal reduceres ellers fastholdes lavt.

Virksomheder arbejder ofte med ulykkesforebyggelse på ledelsesmæssig og organisatorisk niveau, på systematisk niveau og med adfærden hos ledelsen og medarbejderne. For at få succes på ulykkesområdet kræves som udgangspunkt et commitment fra ledelsen.

En indsats for bedre ulykkesforebyggelse kan rumme enkelte parametre eller flere på en gang i små eller store projekter afhængig af behovet og ressourcerne i virksomheden.

Vores rådgivning i Joblife retter sig både til små virksomheder og store koncerner, idet vi altid målretter vores rådgivning om ulykkesforebyggelse i forhold til den enkelte virksomhed og dennes behov. Vi kan hjælpe din virksomhed med at forebygge ulykker, hvad enten det gælder om at nedbringe antallet af ulykker eller at fastholde et lavt niveau.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i din virksomheds aktuelle niveau af ulykkesforebyggelse (udviklende, proaktiv, beregnende, reaktiv, patologisk) og kan omfatte:

 • Ledelsens commitment og rolle
 • Mellemledernes ansvar
 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver
 • Sikkerhedskulturanalyse
 • Statistik og analyse af virksomhedens ulykker
 • Målfastsættelse og styring af indsatser
 • Sikkerhedsregler og konsekvenser
 • Adfærd / adfærdsbaseret sikkerhed
 • Instruktion og oplæring
 • Analyse af ulykker
 • Risikovurdering
 • Maskinsikkerhed (CE-mærkning, indkøb mv.)
 • Lockout/Tagout (LOTO)
 • Tilløb til / nærved-ulykker
 • Systematisk arbejdsmiljø med eftersyn, uddannelse, arbejdsmiljøgennemgange osv.
 • Definitioner og mål
 • Intern færdsel
 • Arbejdsmiljørigtigt indkøb og projektering
 • Arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og byggefasen
 • Sikkerhed på byggepladsen (vinterforanstaltninger, udgravninger, byggepladsrundering, mønsterarbejdsplads mv.)
 • Økonomi på ulykker

Joblife tilbyder bl.a.:

 • Ledelse og / eller koordinering af et ulykkesprojekt
 • Uddannelse og træning
 • Faglig ekspertrådgivning
 • Proceskonsultation og sparring
 • Metoden ‘mikrokampagne’
 • Nudging

Vi har erfaring med, at indsatser, der har commitment i ledelsen og omfatter adfærdsændringer, handling og uddannelse, kan medføre helt ned til 0 ulykker.

Der kan være behov for særlig fokus på sikkerhed og ulykkesforebyggelse på byggepladser, i den interne færdsel og i forhold til adfærdsulykker, og her har vi også konsulenter med stor erfaring.