Arbejdsmiljøpuljen – få 80% tilskud til din arbejdsmiljøindsats

Arbejdstilsynet administrer en arbejdsmiljøpulje på 100 mio. kr. årligt for både 2022 og 2023 til optimering af arbejdsmiljøet i danske virksomheder. Puljen har til formål at støtte indsatser, der forebygger nedslidning og arbejdsulykker.

Der kan være tale om forskellige aktiviteter som arbejdsmiljørådgivning, sundhedsfremmetiltag samt afprøvning af tekniske hjælpemidler.

Arbejdsmiljøpuljen

For at ansøge om tilskud til arbejdsmiljørådgivning er det et krav at benytte en autoriseret rådgiver, og det er Joblife.

Arbejdsmiljøpuljen støtter indsatser med 80 % af udgiften til arbejdsmiljørådgiveren, dog maksimalt med 500.000 kr. pr. indsats.

Puljen er en unik mulighed for at sætte skub i indsatser, som kan forbedre jeres arbejdsmiljø ved at få forebygget ulykker og nedslidning på arbejdspladsen.

Vi gør det nemt for jer at søge 80% tilskud, da vi laver det meste af arbejdet med ansøgningen til Arbejdsmiljøpuljen.

Puljemidlerne fordeles af Arbejdstilsynet efter først-til-mølle-princippet, så tøv ikke for længe.

Vi tager gerne en uforpligtende dialog med jer om en indsats og muligheden for at få tilskud.

Hvem kan gøre brug af arbejdsmiljøpuljen?

Frem til d. 20. april kan tilskuddet søges af private virksomheder med op til 50 ansatte, men d. 20. april åbnes puljen for, at endnu flere kan få tilskud.

Ændringerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse betyder, at private virksomheder med p-enheder på op til 100 ansatte samt offentlige virksomheder med p-enheder med op til 50 ansatte også kan søge puljen.

Så mange flere virksomheder kan tilskud. Store private virksomheder kan have mange P-enheder med under 100 ansatte, og kommuner have mange P-enheder med under 50 ansatte.

I kan tjekke på CVR-registeret, hvilke P-enheder I har registeret, samt hvor mange ansatte – eller rettere årsværk – som I har på de enkelte P-enheder.

Hvilke indsatser kan man søge støtte til i Arbejdsmiljøpuljen?

I kan søge Arbejdsmiljøpuljen til indsatser om forebyggelse af ulykker og nedslidning ved at få støtte med 80 % af udgifterne til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som Joblife. I kan også få støtte til sundhedsindsatser og leje af tekniske hjælpemidler, som et led i at afprøve disse før en implementering af disse på arbejdspladsen.

Brug af en aut. Arbejdsmiljørådgiver til en indsats kan handle om:

Ændringen af vilkår for arbejdsmiljøpuljen pr. 20. april betyder også, at der åbnes for støtte til nye områder, som indsatser om:

Det er muligt at søge tilskud til indsatser, der er mere brede og som rammer flere formål, som fx at udarbejde en arbejdsmiljøhåndbog, få styr på det systematiske arbejdsmiljø, uddanne arbejdsmiljøorganisationen til fx instruktion m.v.

Vi bistår jer med at definere den indsats, som passer præcis til netop jeres behov for forebygge, og bistår med alt vedr. ansøgningen, så det bliver så nemt for jer som muligt.

Tilskuddet til brug af en aut. arbejdsmiljørådgiver gives til udgifterne til honorar for timer og transportudgifter. Tilskuddet gives også til de administrative opgaver, der er i forbindelse med at søge og afslutte et projekt.

Arbejdsmiljøpuljen

Vilkår for at ansøge om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen

Indsatser, der søges støtte til, må først påbegyndes, når der er givet tilsagn fra Arbejdstilsynet, og skal være afsluttet indenfor et år.

Joblife kan stå for det meste vedr. Ansøgningen, men I skal selv søge rent praktisk via en portal ved brug af virksomhedens NemId.

Støtten udbetales som de minimis-støtte, og for de fleste virksomheder gælder, at den enkelte virksomhed over en periode på 3 regnskabsår maksimalt kan modtage 200.000 EUR i de minimis-støtte.

Tilskuddet udbetales på én gang af Arbejdstilsynet, når indsatsen er afsluttet, og det samlede regnskab er godkendt af Arbejdstilsynet.

I kan læse ofte stillede spørgsmål og de dertilhørende svar om Arbejdsmiljøpuljen på Arbejdstilsynets hjemmeside.