Arbejdsmiljøpuljen – få 80% tilskud til din arbejdsmiljøindsats

Arbejdstilsynet administrer en arbejdsmiljøpulje på 100 mio. kr. årligt for både 2022 og 2023 til optimering af arbejdsmiljøet i danske virksomheder. Puljen har til formål at støtte indsatser, der forebygger psykisk og fysisk nedslidning og arbejdsulykker.

Der kan være tale om forskellige aktiviteter som arbejdsmiljørådgivning, sundhedsfremmetiltag samt afprøvning af tekniske hjælpemidler.