Systematisk arbejdsmiljø

En forudsætning for vellykket arbejdsmiljøarbejde er, at det sættes i system, hvor de mange gentagende og lovbundne arbejdsmiljøopgaver kan styres og ensrettes. Det skaber mulighed for at fastholde viden, læring og effektivisering til gavn for arbejdsmiljøet og bundlinjen i en virksomhed – privat såvel som offentlig. Styring af aktioner og handlinger sikrer overblik, mulighed for opfølgning og dokumentation og dermed større grad af gennemførelse.

Systematiseringen kan ske via små, medium eller større systemer. Det vigtigste er, at det enkelte system passer til virksomhedens behov, ambitionsniveau og størrelse. I JOBLIFE bistår vi små som store virksomheder med opbygning af, sparring om, uddannelse i og implementering af systemer fra mere simple håndbøger til ledelsessystemer.

Under det systematiske arbejdsmiljø hører en lang række emner. De mest gængse er:
 • APV, Arbejdspladsvurdering
 • Arbejdsmiljøorganisationens årlige drøftelse (årsplan)
 • Handlingsplan – styring af aktiviteter
 • Introduktion af nyansatte
 • Arbejdsmiljøgennemgang
 • Registrering og analyse af ulykker, nærved-ulykker og tilløb til ulykker
 • Risikovurdering af væsentlige forhold
 • Kemisk APV og risikovurderinger
 • Maskinvejledninger
 • Lovpligtige eftersyn
 • Lovpligtige uddannelser
 • Samarbejde omkring fremmed arbejdskraft
 • Helbredsundersøgelser ved natarbejde samt høretest
 • Rygepolitik
 • Overvågning af lovgivningen

Vores rådgivning omkring systematisk arbejdsmiljø målrettes behovet og ambitionsniveauet i din virksomhed. Rådgivningen kan omfatte mange forskellige elementer:

 • Værktøjer og metoder
 • Opbygning og implementering af en håndbog
 • Opbygning og implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem
 • Sparring til virksomhed, arbejdsmiljøafdeling og arbejdsmiljøorganisation
 • Arbejdsmiljøgennemgang
 • Risikovurderinger
 • Uddannelse og træning
 • Audit af eksisterende systematik/system – GAB-analyse mht. viden og implementering
 • Ny viden – fx via Videndatabasen, nyhedsbreve eller mødedeltagelse