Quick-APV er effektivt i APV-arbejdet

Quick-APV er effektivt i APV-arbejdet

Novafos har netop været i gang med en grundig APV-kortlægning, hvor alle medarbejdere afdelingsvis har deltaget i diskussionen om det daglige arbejdsmiljø.

Til kortlægningen har Novafos benyttet redskabet Quick-APV.

Vi har tidligere benyttet Quick-APV i vores APV-kortlægning med stor succes. Derfor valgte vi at gøre det igen. Vi har selv været med til at sætte spørgerammen for at målrette den mod dagligdagen i Novafos. Når processen er meningsfuld, finder vi de bedste løsninger og handlinger.

Quick-APV er et enkelt redskab til en APV-kortlægning. På din smartphone besvares få centrale spørgsmål om fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Resultatet af alle besvarelser vises med det samme. Dette overblik giver nyttig inspiration til den videre snak, hvor alle kan bidrage til at sætte fokus på relevante emner.

Joblife har længe benyttet Quick-APV på dialogmøder/workshops. Det er vores erfaring, at overblikket af besvarelserne let fører til en god og konstruktiv snak om det daglige arbejdsmiljø, både det, der fungerer og det mere problematiske. Quick-APV gør det håndgribeligt. Selv snakken om emner inden for det psykiske arbejdsmiljø bliver konkret. Besvarelserne viser vejen og gør det lettere at sætte ord på.

Det faktum, at man får det samlede overblik umiddelbart efter, at den enkelte har svaret på spørgsmålene, giver et markant engagement i drøftelserne, der følger umiddelbart efter. Det får folk til at sætte sig frem på stolen og byde aktivt ind i snakken.