Arbejdsmiljøledelse

Arbejdsmiljøledelse indebærer, at virksomheder arbejder proaktivt med deres arbejdsmiljø og er på forkant med arbejdsmiljøbelastninger. Den effektive arbejdsmiljøledelse har fokus på det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, så der arbejdes systematisk med at undgå arbejdsrelaterede ulykker og sygefravær.

Resultatet er en sund og sikker arbejdsplads, hvor sygefraværet er lavt, og medarbejderne trives.

Arbejdsmiljøledelse

Joblife kan rådgive din virksomhed omkring at opbygge systematik og struktur, så den arbejdsmiljøledelse, som I ønsker, passer til både organisering og kultur og er målrettet virksomhedens væsentligste arbejdsmiljøudfordringer.

Joblife tilbyder desuden en række IT-systemer, som kan understøtte og styrke virksomhedens systematiske arbejdsmiljøarbejde.

Overblik

Joblife kan hjælpe din virksomhed med at skabe overblik over dens nuværende arbejdsmiljøarbejde og synliggøre styrker og svagheder. Vi råder over en række værktøjer til kortlægning og afrapportering, bla. ”Gap-analyse til kortlægning af virksomhedens nuværende arbejdsmiljøarbejde”.

Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem – på certificeringsniveau

Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde samles i et ledelsessystem, som er med til at sikre ensartethed og fælles systematik, og som bliver basis for jeres arbejdsmiljøledelse. Ledelsessystemet målrettes virksomhedens ambitionsniveau og kan opbygges, så det dækker kravene til en arbejdsmiljøcertificering f.eks. efter ISO 45001.

Implementering og afprøvning

Joblife bistår virksomheden efter behov med implementering og afprøvning af elementer i virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem. Ydelserne omfatter kommunikation på alle niveauer, uddannelsesaktiviteter for nøglepersoner i forhold til ansvar og opgaver og auditering af systemets funktionsduelighed.

Uddannelse af nøglepersoner og arbejdsmiljøorganisationen

Et vigtigt fokus er at sikre, at virksomheden besidder de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven med arbejdsmiljøledelse. Joblife kan hjælpe med en række uddannelsesaktiviteter målrettet virksomhedens arbejdsmiljøudfordringer og ledelsessystem:

  • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, hvor undervisningen målrettes virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem
  • Kompetenceudvikling af nøglepersoner og arbejdsmiljøaktører
  • Interne auditorkurser

IT-værktøjer der understøtter og styrker

For at sikre ensartethed, videndeling og et enklere arbejde med arbejdsmiljøledelse er det en fordel at anvende en række IT-systemer, som skaber fælles systematik.

I Joblife tilbyder vi følgende IT-værktøjer, som med fordel kan benyttes, når man arbejder med arbejdsmiljøledelse:

Vores IT-værktøjer er udviklet i samarbejde med vores kunder. Dem er vi løbende i dialog med omkring udvikling og optimering af værktøjerne, så de matcher deres behov.

Fordele med Joblife:

  • Bistand fra rådgiver med stor erfaring i at arbejde med arbejdsmiljøledelse
  • Sparring og rådgivning omkring opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem
  • Bistand til arbejdsmiljøcertificering fra opstart til besøg af certificeringsbureau
  • IT-systemer der understøtter det systematiske arbejdsmiljøarbejde
  • Målrettet kompetenceudvikling

IT-værktøjer til arbejdsmiljø

Læs mere om vores it-værktøjer, der hjælper dig med at systematisere arbejdsmiljøarbejdet her.