Farligt gods

Der er strenge krav til sikkerheden i forbindelse med transport af farligt gods på vej, jernbane, sø og med fly. der er krav til en særlig kapitel 1.3 uddannelse af personer, som er involveret i transporten. Der kan ligeledes være krav om, at virksomheden skal have en sikkerhedsrådgiver.

Joblife har konsulenter, der rådgiver om farligt gods inden for de 4 transportformer. Desuden tilbyder vi at have rollen som den lovpligtige sikkerhedsrådgiver, samt at afholde den lovpligtige kapitel 1.3. uddannelse for personer, som er involverede i vejtransport af farligt gods og ikke er chauffører med et ADR-bevis.

Farligt gods

Uddannelse – afsendelse, transport og modtagelse af farlig gods

Alle, som er involveret i transport af farligt gods, skal have en kapitel 1.3. uddannelse, uanset om mængden af farligt gods håndteres efter det fulde ADR-regelsæt eller reglerne for begrænset mængde, undtaget mængde eller frimængde.

Den eneste undtagelse er, hvis man kører med mindre mængder farligt gods med henblik på selv at bruge det på den adresse, som man kører til (Populært kaldet Montørreglen).

Man er involveret i transporten, når man klassificerer, påfylder, pakker, mærker, læsser, afsender, transporterer og aflæsser farligt gods samt udfylder transportdokumenter eller bestiller transporten af farligt gods.

Mange virksomheder er omfattet af disse regler, som også er gældende, når de aflæsser eller afsender farlige kemikalier på deres egen matrikel.
Der står i bekendtgørelsen for vejtransport af farligt gods, at ”inden for en eller flere sammenhængende ejendomme, hvor virksomhedsarealet er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej” gælder visse krav stadig, bl.a. kapitel 1.3 uddannelseskravet. Dette er mange virksomheder ikke opmærksomme på.

Joblife tilbyder virksomhedstilpassede uddannelser, der omhandler netop de produkttyper, som konkret håndteres.

Vi tilbyder også uddannelse i ”Memorandum of Understanding”, (MoU – også kaldet Østersøaftalen), som er gældende for transport af farligt gods i emballeret form på skibe i danske farvande.

Sikkerhedsrådgiver (transport ad vej og jernbane)

Alle, som er involveret i transport af farligt gods ad vej og bane, skal uddannes. Man er involveret i transporten, når man klassificerer, påfylder, pakker, mærker, læsser, afsender, transporterer og aflæsser farligt gods samt udfylder transportdokumenter.

Mange virksomheder er omfattet af disse regler, da de aflæsser og afsender deres kemikalier på deres egen matrikel, hvor færdselsloven gælder.

Joblife tilbyder virksomhedstilpassede uddannelser, der omhandler netop de produkttyper, som konkret håndteres.

Rådgivning om farligt gods på vej, bane, sø og i fly

Joblife tilbyder ekstern sikkerhedsrådgivning omkring transport på vej, bane, sø og i fly (ADR, RID, IMDG og IATA). Dermed får virksomheden en helhedsorienteret rådgivning og god mulighed for at sammenkoble arbejdsmiljøarbejdet med f.eks. beredskabet.

Joblife kan kortlægge og vurdere, om forholdene på virksomheden er omfattet af reglerne for transport af farligt gods, og hjælpe jer med at opfylde kravene.

Kontakt os ved spørgsmål

Kontakt os gerne ved spørgsmål om farligt gods.