Farligt gods

Der er strenge krav til sikkerhed i forbindelse med transport af farligt gods på vej, bane, sø og med fly. Bl.a. er der krav om en sikkerhedsrådgiver ved transport ad vej og bane, ligesom der er krav til en særlig uddannelse af personer i forbindelse med transport ad vej og bane.

Joblife har konsulenter med den særlige sikkerhedsrådgivereksamen, der rådgiver om farligt gods inden for de 4 transportformer. Desuden tilbyder vi at have rollen som den lovpligtige sikkerhedsrådgiver for virksomheder, der ikke selv har en sådan ansat, samt at afholde den lovpligtige uddannelse for personer, som er involverede i vejtransport af farligt gods og ikke er chauffører med et ADR-bevis.

Farligt gods

Rådgivning om farligt gods på vej, bane, sø og i fly

Joblife tilbyder ekstern sikkerhedsrådgivning omkring transport på vej, bane, sø og i fly (ADR, RID, IMDG og IATA). Dermed får virksomheden en helhedsorienteret rådgivning og god mulighed for at sammenkoble arbejdsmiljøarbejdet med f.eks. beredskabet.

Joblife kan kortlægge og vurdere, om forholdene på virksomheden er omfattet af reglerne for transport af farligt gods, og hjælpe jer med at opfylde kravene.

Sikkerhedsrådgiver (transport ad vej og bane)

Alle virksomheder, der transporterer eller afsender farligt gods med jernbane eller ad vej, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, læsser, påfylder eller aflæsser farligt gods, skal som udgangspunkt have en sikkerhedsrådgiver, der har et gyldigt bevis for bestået sikkerhedsrådgivereksamen.

Ikke mange virksomheder har sin egen sikkerhedsrådgiver, og Joblife tilbyder at udfylde denne rolle som ekstern tilknyttet konsulent. Sikkerhedsrådgiverens primære opgave er at forebygge uheld i forbindelse med afsendelse, transport og modtagelse af farligt gods.

Joblife udarbejder som sikkerhedsrådgiver bl.a. årsrapporten samt de evt. nødvendige hændelses- eller ulykkesrapporter, der er krav om.

Uddannelse – afsendelse, transport og modtagelse af farlig gods (transport ad vej og bane)

Alle, som er involveret i transport af farligt gods ad vej og bane, skal uddannes. Man er involveret i transporten, når man klassificerer, påfylder, pakker, mærker, læsser, afsender, transporterer og aflæsser farligt gods samt udfylder transportdokumenter.

Mange virksomheder er omfattet af disse regler, da de aflæsser og afsender deres kemikalier på deres egen matrikel, hvor færdselsloven gælder.

Joblife tilbyder virksomhedstilpassede uddannelser, der omhandler netop de produkttyper, som konkret håndteres.