NIRAS JOBLIFE hjælper Hydra-Grene til et bedre arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at virksomheder kan indfri deres mål og for medarbejdernes trivsel. Hos handels- og ingeniørfirmaet Hydra-Grene arbejder ledelsen sammen med 35 medarbejdere for at forbedre deres fælles arbejdsmiljø. NIRAS JOBLIFE har leveret rådgivning og tilrettelagt en række workshops, som har givet medarbejderne en række redskaber til at arbejde mod et bedre arbejdsmiljø.

Workshops giver redskaber til et bedre arbejdsmiljø

Fra juni til slut september sidste år deltog medarbejdere og ledelse i en række workshops tilrettelagt af NIRAS JOBLIFE med fokus på at kortlægge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Projektet har medført konkrete forbedringer og gjort det meget nemmere for både ledelse og medarbejdere at forstå hinandens arbejde og processer.

Hydra-Grene har bl.a. arbejdet med et trivselskompas, som løbende måler medarbejdernes tilfredshed og sundhed, så de konkrete resultater bliver synlige for alle ledere og medarbejdere.

Det har været en positiv og konstruktiv proces, hvor vi gennem dialog med medarbejdere og ledelsen, har fået et større indblik i hinandens arbejde. Det har været med til at få afklaret misforståelser.

Jette Vestergaard, der er arbejdsmiljørepræsentant hos Hydra-Grene fortæller, at den generelle feedback fra hendes kollegaer har været meget positiv. Folk har været begejstret for de temadage, hvor de har arbejdet på projektet. Hun fortæller, at det har givet hende selv og de resterende medarbejdere nogle værktøjer til at tage udfordringerne op. Slutteligt fortæller hun, at styrken ved deres arbejde med arbejdsmiljø og samarbejde er, at det er et løbende projekt, hvilket gør, at de bliver ved med at holde fokus på den positive linje, som projektet har startet.