Arbejdsmiljø, som en integreret del af lederens hverdag hos DuPont

Arbejdsmiljøuddannelse for DuPonts ledere

Hvordan giver man sine ledere de bedste forudsætninger for at understøtte virksomhedens arbejdsmiljøarbejde? DuPonts forsknings- og udviklingscenter i Brabrand (DuPont er pr. 1. februar 2021 blevet til IFF) valgte at sende deres ledere på samme uddannelse, som de arbejdsmiljøprofessionelle i virksomheden.

Sikkerhed og sundhed er integreret hos DuPont

For de ca. 40 ledere, der arbejder hos DuPont, er fokus på sikkerhed og sundhed for de ansatte ikke noget nyt. Det har længe været en integreret del af deres arbejde. Alligevel besluttede man i Siteledelsen i 2019, at øge ledelsens forudsætninger for at arbejde med arbejdsmiljø ved at sende samtlige ledere på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i løbet af 2020, hvis lederen ikke allerede havde uddannelsen.

Virksomhedsrettet arbejdsmiljøuddannelse for DuPonts ledere

For at sikre det størst mulige udbytte valgte man at gennemføre uddannelsen som en virksomhedsrettet uddannelse, så undervisningen kunne tage udgangspunkt i de særlige fokusområder, som lederne i Brabrand arbejder med i deres hverdag. Og at de, ved kun at deltage sammen med deres kolleger, kunne inspireres af hinanden.

Ønsker til og udbytte af uddannelsen

EHS ansvarlig hos DuPont, Niels Olsen havde tre ønsker til uddannelsen:

  1. At give vores ledere samme grundlæggende forståelse og handlemuligheder for løbende at forbedre af arbejdsmiljøarbejdet, fordi det største formål med uddannelse er ikke viden, men handling.
  2. At fokusere på det ansvar, som Site-ledelsen forventer, at driftslederne tager i det daglige arbejdsmiljøarbejde
  3. At lederne bliver endnu bedre til at se og forebygge belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, for det er der, de fortæller os, at de har de største udfordringer.

 

Efter at uddannelsen er gennemført, er tilbagemeldingen fra vores ledere, at de har fået endnu bedre indsigt i deres lovmæssige forpligtelser. De har lært nye metoder til at forbedre arbejdsmiljøet også på det psykiske plan, og de er blevet inspireret af de øvrige DuPont-ledere, der deltog på kurset.