El-sikkerhed

Det er af væsentlig betydning for medarbejdernes sikkerhed, at alle elektriske installationer i forbindelse med maskiner og værktøjer lever op til de sikkerhedsmæssige krav (jeres el-sikkerhed) krav, og at de er ordentligt vedligeholdt.

Selv et mindre ”rap over fingrene” kan i uheldige situationer forårsage hjerteflimmer og større elektriske stød kan give uoprettelige skader på muskler og indre organer.

I Joblife kan vi bistå med faglig ekspertise til at gennemgå el-værktøj, maskinanlæg og tilhørende elinstallationer, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarlige at benytte. Vi sikrer, at jeres el-sikkerhed er i top.

Få hjælp med el-sikkerhed af Joblife

Rådgivning i el-sikkerhed

El på maskiner har været en del af det europæiske maskindirektiv siden 1993, hvor den første EN-standard om emnet trådte i kraft.

Det ses dog desværre ind i mellem, at CE-mærkede maskiner ikke lever op til de sikkerhedsmæssige krav og dermed jeres el-sikkerhed. Der kan også være risikable mangler i ældre maskiner og maskinanlæg, som er produceret tidligere, er ombygget eller er misvedligeholdt.

Maskinoperatørens adfærd kan også skabe risici: sikkerhedsafbrydere forbikobles, kabler ligger i skæreolie og metalspåner, skadede ledninger repareres med samlemuffer, ødelagte trykknapper udskiftes ikke og lignende forhold. Disse fareelementer er det vigtigt at få fundet ved en systematisk sikkerhedsgennemgang.

I Joblife rådgiver og bistår vi virksomheder på en række områder vedrørende el-sikkerhed på maskiner og maskinanlæg, såsom:

  • Systematisk sikkerhedsgennemgang og risikovurdering af både nye og gamle (eksisterende) maskiner
  • Risikovurdering af sammenbyggede anlæg samt dokumentation
  • Kravspecificering ved indkøb
  • Deltagelse i afleveringsforretning med kontrol af krav
  • Undervisning og kurser i lovkrav samt praksis
  • Kurser i eftersyn af elektrisk håndværktøj

Vi har konsulenter med specialviden om el-sikkerhed og maskinsikkerhed, der samarbejder med vore øvrige specialister på tværs af organisationen.