10 års jubilæum i arbejdsmiljønetværk

Arbejdsmiljønetværk for arbejdsmiljøledere i Syddanmark markerede d. 2. maj 2018, at det er 10 år siden, at netværket startede.

Arbejdsmiljønetværk

Flere af deltagerne / de deltagende virksomheder har været med i alle 10 år, hvilket borger for, at det giver stor værdi at fastholde relationerne til gavn for arbejdsmiljøarbejdet. Lone Tolstrup fra Danish Crown har været med i alle 10 år for 2 forskellige virksomheder. Lone fortæller:

Jeg har stor glæde af at blive opdateret på nye viden og få input og inspiration fra andre brancher. Man får et pust udefra og ofte set fra andre vinkler, hvor man så kan tage det bedste i forhold til ens egen branche.

Jørgen Poulsen fra TRESU Group har også deltaget i mange år, og han supplerer:

Mit primære udbytte er fra sparringen med ligestillede, der i hverdagen står med samme udfordringer. Man får ideer til løsning og får information via faglige oplæg på møderne. Det er meget mere værd end kurser, så jeg er meget glad for det netværk.

Hanne Lybech Jensen, markedschef og afdelingsleder i NIRAS JOBLIFE, startede netværket i maj 2008, og hun kunne her efter 10 år glæde sig over, at ideen med at sætte arbejdsmiljøledere sammen på tværs af brancher for at udveksle viden og erfaringer og samtidigt give deltagerne nyeste lovgivning med på vejen, var en god ide.  ’Vi har gennem årene fået flere og flere deltagere i netværket, og de kommer fra både offentlige og private virksomheder med stor spredning på brancher’.

Jeanette Madsen fra Daloon er nystartet i netværket i 2018 og udtaler:

’Grunden til at jeg meget gerne ville være en del af et arbejdsmiljønetværk er, at jeg som bl.a. arbejdsmiljøchef manglede sparring fra andre virksomheder, hvordan agerer de i det daglige arbejdsmiljøarbejde i en travl hverdag. Jeg har deltaget i 2 møder, og selvom det er meget forskellige brancher, vi kommer fra, er det de samme udfordringer vi møder, og det er dét, der gør det meget nyttigt at være i et netværk.

Jeg synes allerede, at jeg har fået meget ud af at deltage i netværket. Jeg er blevet taget godt imod, og det føles som om, jeg har været med hele tiden. Jeg glæder mig meget til de kommende møder, samt at have muligheden for at benytte netværket løbende, når jeg står overfor en situation, hvor jeg tænker: ”Hvad gør jeg lige her?”

Arbejdsmiljønetværk for arbejdsmiljøledere mødes 4 gange årligt og udveksler erfaringer, får ny inspiration og opdateres på ny lovgivning m.v. Der vælges et fagligt emne til hvert møde.

Den 2. maj blev bygherrens pligter behandlet, ligesom Legolands Health, Safety & Security Specialist, Jan Dippmann viste Legolands byggeplads for deres nye hotel frem for de andre deltagere.  Seniorkonsulent Gitte Marcussen faciliterer dette, samt yderligere 3 arbejdsmiljønetværk for NIRAS JOBLIFE.