Dialogbaseret APV og anerkendende tilgang til bedre arbejdsmiljø

Der er mange eksempler på, at den dialogbaserede og anerkendende tilgang til arbejdspladsvurderinger (APV) forbedrer det psykiske arbejdsmiljø og trivslen betydeligt på en arbejdsplads. NIRAS JOBLIFE har med afsæt i metoden hjulpet Rigshospitalet med at følge op på trivselsundersøgelsen TrivselOP, som udgør en del af Region Hovedstadens APV.

Vil du vide mere?

Tag fat i Nis Kjær, som brænder for at fortælle om denne case