PCB-undersøgelser af kommunale bygninger i Billund Kommune

For Billund Kommune har NIRAS JOBLIFE undersøgt 38 af kommunens bygninger for giftstoffer PCB. Der blev i alt konstateret PCB i seks bygninger, dog lå alle værdierne under Sundhedsstyrelsens anbefalede grænse på 300 ng PCB/m3 luft. Koncentrationerne udgør dermed ingen sundhedsrisiko for kommunens ansatte.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Tag fat i Henrik Harboe, som brænder for at fortælle om dette emne