Plan A samler alle handlingsplaner i ét system

NIRAS JOBLIFE modtager positiv feedback på ”Plan A”, som samler alle handlingsplaner i ét system. Bl.a. Middelfart Kommune og Holstebro Flødeost, Arla Foods, har implementeret handlingsplanværktøjet. Begge har efterfølgende oplevet en øget struktur og fået et bedre overblik.

Det kan være svært at holde overblikket over de mange handlingsplaner på en arbejdsplads. NIRAS JOBLIFEs ”Plan A” skaber struktur i over handlingsplaner og gør det muligt at få et overblik over løste og uløste problemstillinger.

Plan A er et brugervenligt handlingsplansværktøj, der kan opbygges til at kunne indeholde alle slags handlingsplaner – f.eks. arbejdsmiljø-, miljø- eller kvalitetsplanlægning. Plan A indeholder funktioner som emner, prioritering, ansvarlige, mv. samt mailadvisering ved deadline, logbog, vedhæftning af filer, indrapporteringsmodul, printmuligheder og søgning.
Der er mulighed for at give brugerne forskellige rettigheder, og de kan vælge imellem 7 forskellige sprog. Da en handlingsplan skal være let for brugerne i hverdagen at anvende, har NIRAS JOBLIFE prioriteret brugervenligheden højt.

Plan A’s brugervenlighed kom Middelfart Kommune til gode

Middelfart Kommune har benyttet Plan A til at skabe overblik over deres arbejdsmiljøplaner. Kommunen er arbejdsmiljøcertificeret, og det er derfor vigtigt, at der er orden i systemerne. Brugerne melder tilbage, at Plan A er let at bruge og har gjort deres hverdag nemmere ved at give dem et bedre overblik. Nogle af dem er også begyndt aktivt at inddrage data fra Plan A i deres arbejdsmiljømøder.

Arbejdsmiljøkonsulent Anne Johansen har netop afsluttet en større introduktionsrunde af Plan A for 140 medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne, som varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde for kommunens ca. 3300 medarbejdere. De områder, der er i fokus i kommunen, er APV, arbejdsmiljøgennemgange, lovpligtige eftersyn, nærved-hændelser, risikovurderinger på ændrede forhold og audits.

Tidligere havde kommunen forskellige systemer – både elektroniske og i papir – til at holde styr på aktiviteterne. Kommunen havde brug for ét system, hvor det hele kunne samles, så der kunne skabes et overblik over de mange handlingsplaner på de forskellige arbejdspladser i kommunen. Det lykkedes med Plan A.

Seneste status viser, at der pt. er registreret 758 handlinger i Plan A, hvilket tyder på, at værktøjet er blevet taget godt imod.

Holstebro Flødeost, Arla Foods, fik bedre overblik over miljø- og arbejdsmiljøplaner

Hostebro Flødeost, Arla Foods, har ligeledes gode erfaringer med Plan A. Værktøjet, som anvendes til både arbejdsmiljø- og miljøarbejde, benyttes af virksomheden til at holde styr på de forskellige punkter i handlingsplanen. Løbende arbejdes der med fx ulykkesregistreringer og tilløb til ulykker, og samtidig kan de holde styr på handlingsplaner indenfor vand-, kemikalie- og energibesparelser.

Skiftet fra en Access database til Plan A har gjort en stor forskel for Hostebro Flødeost. Med Plan A har de fået bedre søgemuligheder og kan skrive kommentarer til alle punkter i handlingsplanen. Værktøjet sparer også medarbejderne tid, da det er nemt for dem at finde rundt i.

Vi er især glade for muligheden for at føre logbog og for at vedhæfte filer og billeder i systemet. Det gør, at dokumentationen hele tiden er i orden. Derudover er der rigtig gode søgemuligheder i Plan A. Der kan søges på kryds og tværs af emner, ansvarlige og afdelinger.

Holstebro Flødeost gør flittigt brug af de oversigter, de kan trække fra Plan A, når de afholder møder. Når de holder arbejdsmiljøorganisationsmøder tager de et udtræk med fra Plan A, der viser et oversigt over deres uløste problemstillinger. Ligeledes tages der udgangspunkt i data fra Plan A, når der til de ugentlige Lean-tavlemøder skal følges op på forskellige nøgletal.