Sikkert arbejdsmiljø, selv når de store kræfter er på spil

Når et kraftværk vedligeholdes er der mange risici, der skal tages højde for: Varmt arbejde, tunge løft, anvendelse af kemikalier & gasser, arbejde i højden og arbejde i flere niveauer – derfor har Fjernvarme Fyn hentet eksterne ressourcer og ekspertise hos Joblife.

Sikkerheden skal være i top, når der arbejdes på et kraftværk, og hos Fjernvarme Fyn har man valgt at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med den planlagte vedligeholdelsesperiode af ”Blok 7”.

Fjernvarme Fyn indsætter ny turbine

I 2018 skulle der laves en del ekstraordinære projekter på ”Blok 7”, hvorfor vi valgte et samarbejde med Joblifes arbejdsmiljøkoordinator, der har særlig ekspertise på området.

De ekstraordinære projekter omfattede bl.a. renovering af højtryksturbine, renovering at syre-/ludanlæg, udskiftning af poser i flyveaskefiltre, renovering af fødevandspumpe, udskiftning af drev for fødevandspumpe. Der er vidt forskellige risici på de enkelte opgaver.
Renovering af højtryksturbinen omfattede bl.a. arbejde med flydende kvælstof samt tunge løft på optil 70 tons – et uheld her kan få fatale konsekvenser.

Arbejdet i flyveaskefiltrene med udskiftning af ca. 19.000 poser, der er 7 meter lange giver helt andre udfordringer – her er det nedslidningsforebyggelsen af de enkelte medarbejdere, som har den største fokus.

Tre faser i sikkerhedsarbejdet: Risikovurdering, APV og Tool-box

I god tid før opstart af de enkelte opgaver, udarbejdes først en risikovurdering af opgaven – en såkaldt HAZID (Hazard Identification). Dette er et samspil mellem projektleder, arbejdsmiljøkoordinator, driftsorganisation og serviceværksted.

De enkelte faser i opgaven vurderes og scores i forhold til sandsynlighed og konsekvens, og så udarbejdes risikoreducerende tiltag, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Den enkelte leverandør udarbejder en APV for sine arbejdsopgaver – også denne granskes af Joblifes arbejdsmiljøkoordinator. Når leverandøren er klar til at gå i udførsel med sit job, afholdes en ”tool-box” – et kort møde med alle medarbejderne, der skal arbejde på opgaven, så de også kender de forskellige risici i arbejdet. Alle tre faser har høj prioritet hos Fjernvarme Fyn.

Det er en god oplevelse at arbejde sammen med Fjernvarme Fyns medarbejdere, og det er en fornøjelse, når arbejdsmiljøet prioriteres så højt.

God dialog med medarbejderne – fokus på de gode tiltag

Som arbejdsmiljøkoordinator tilbringes mange timer rundt på anlægget, når der bliver gået arbejdsmiljørunderinger, og man møder mange forskellige typer af medarbejdere.
Gennem hele projektet har der været god dialog med de forskellige leverandørers medarbejdere, og det er vigtigt at få en god dialog med dem om, hvorfor de har valgt den løsning, der nu er valgt – uanset om den er i strid med reglerne, eller om det er en ekstraordinær god løsning.

Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn er Danmarks tredje største fjernvarmeselskab.
Der er tre anlæg på Havnegade, der bruger halm, affald og kul. Anlæggene producerer i alt 624 MJ/s fjernvarme og 433 MW el.
Blok 7: Kulfyret anlæg fra 1991.
Anlægget har en kapacitet på 570 MJ/s fjernvarme og 407 MW el.
NIRAS JOBLIFE er hyret til rollen som arbejdsmiljøkoordinator for ekstraordinære revisionsarbejder i 2018.

Læs mere om Fjernvarme Fyns anlæg på Havnegade her