Snup en Carlsberg, hvis De vil vide mere!

Ønsker du inspiration til, hvordan I får overblik over jeres vidensniveau for at kunne lave en målrettet indsats og spare ressourcer, så gør som Carlsberg Danmark A/S og kontakt landets største autoriserede arbejdsmiljørådgiver, NIRAS JOBLIFE. Med afsæt i en gap-analyse forløb Carlsbergs certificering perfekt.

Undersøgelsen satte kompetencerne i system

Hos Carlsberg Danmark stod man over for at skulle certificeres indenfor Arbejdsmiljø, Miljø og Energi. Carlsberg stillede sig selv spørgsmålet: ”Hvilken viden har vores nøglepersoner i organisationen?”

NIRAS JOBLIFE og Carlsberg udarbejdede i fællesskab en gap-analyse på vidensniveau. Forløbet viste, at hvis man laver et godt grundlag for en undersøgelse, så kan man sætte kompetencerne i system og samtidig spare mange ressourcer.

Hvordan laver man en god undersøgelse?

Tove Andersen, arbejdsmiljøkonsulent og Susanne Pedersen, miljøkoordinator fra HSSE, er begge enige om, at den største udfordring er, at finde frem til, hvilken viden der skal afdækkes; ”hvad er det præcis vi vil vide”?

Da vi var ved at definere opgaven stod det hurtigt klart, at det ville give værdi, hvis vi tre, der er ansvarlige for Arbejdsmiljø, Miljø og Energi hos Carlsberg Danmark, udviklede spørgerammen i fællesskab med NIRAS JOBLIFE som sparringspartner. Dernæst var udfordringen at få stillet de rigtige spørgsmål så enkelt og overskueligt som muligt på tværs af de tre områder. Kun på den måde får man de rigtige svar fra de 120 nøglepersoner.

Det var godt med en sparringspartner fra NIRAS JOBLIFE til hele tiden at coache os frem til de rigtige spørgsmål.

Hvordan foregik selve undersøgelsen?

Undersøgelsen blev gennemført elektronisk. På baggrund af undersøgelsen blev der udarbejdet en præsentation til et opfølgningsmøde.

Formidling af viden på den optimale måde

Carlsberg skulle ikke bruge tid på læsning af rapporter, men fik det præsenteret direkte. På mødet viste resultatet, at Arbejdsmiljøorganisationen, Miljø- og Energi nøglepersoner havde styr på ca. 80 pct. af den viden, som de skulle afprøves på i forbindelse med certificeringen.

Undersøgelsen viste også, hvor i organisationen, der var behov for mere viden, og hvilke nøglepersoner, som kunne bidrage med netop den viden. På den måde udnyttede Carlsberg sine ressourcer optimalt.

Samtidig blev der i undersøgelsen fokuseret på, hvilke kommunikationsveje, som nøglepersonerne anså som de mest optimale. Dette gav en værdifuld viden, som fremadrettet kan bruges til at få budskaberne sikkert igennem.

Der blev udsendt et nyhedsbrev til alle 120 nøglepersoner og vidensformidlingen blev sat i system, der hvor optimering var nødvendig.

Læs mere
NIRAS JOBLIFE hjælper virksomheder med gap-analyser til at skabe overblik over tilstanden af virksomhedens arbejdsmiljø og gør det muligt at finde frem til præcis, hvor der skal sættes ind. Gap-analysen behøver ikke være med reference til OHSAS 18001, men kan for mange virksomheder også med fordel anvendes i forhold til Arbejdstilsynets praksis i den specifikke branche.
Det giver et godt beslutningsgrundlag for en optimal proces, hvor tingene i højere grad lykkes første gang.