Strategisk arbejdsmiljø uddannelse

Som arbejdsmiljøleder har man også brug for at udvikle sig og få ny viden.

En fem-dages uddannelse ”Strategisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøledere” satte fokus på, hvordan arbejdsmiljø, strategi og økonomi konkret i dagligdagen kan kobles sammen, og via personfaktorprofilen DISK blev der sat fokus på den enkelte arbejdsmiljøleders personlige styrker og udfordringer. Denne indsigt var med til at styrke arbejdsmiljølederens effektivitet og gennemslagskraft som arbejdsmiljøleder og dermed bidrage til at få succes med arbejdsmiljøarbejdet.

Dette har en kursist fået ud af uddannelsen:

A. Espersen står over for en flytning af deres produktion fra Fredericia til Polen i løbet af 2018. Det betyder, at der er et øget pres på medarbejderne, fordi en del allerede har fundet et nyt job, og derfor løbende bliver erstattet af vikarer.
I den forbindelse har jeg brugt min nyerhvervede viden om anerkendende dialog og motivation til både de ”gamle” medarbejdere og de nye vikarer.
I det hele taget gav uddannelsen mig en øget viden og dermed en selvtillid, som sandsynligvis har været medvirkende til, at jeg tog springet, og søgte jobbet som arbejdsmiljøkoordinator hos Carl Hansen & Søn.
Hos Carl Hansen & Søn hjælper min viden fra uddannelsen til, at jeg hurtigere og lettere kommer ind ”under huden” på virksomheden og dens strategi.

Strategisk arbejdsmiljøuddannelse
Deltagerne havde undervejs en gruppeøvelse, hvor de skulle arbejde med at operationalisere en simpel strategi

Sådan var uddannelsen bygget op

Uddannelsen var bygget op af 3 moduler bestående af 5 dage i alt fordelt henover 3 måneder.

Modul 1 omhandlede emnerne ”Aktører og beslutningsprocesser i organisationen” og ”Din egen rolle og udviklingsmuligheder”. Der blev holdt om, hvordan man sætter arbejdsmiljø på dagsordenen til topledelsen, hvor deltagerne bl.a. blev introduceret til, hvordan man regner på arbejdsmiljøet. Deltagerne fik foretaget en DISK-personprofil, og arbejdede med deres rolle som arbejdsmiljøleder, personlige styrker og udfordringer. Deltagerne blev også introduceret til, hvordan de kan aflæse, hvilken profil deres kolleger har, og hvordan de sikrer et konstruktivt samarbejde på tværs af forskellige personprofiler.

Ved slutningen af modul 1, formulerede deltagerne et udviklingsprojekt, som de arbejdede med inden modul 2, en måned senere. Deltagerne sparrede med hinanden om projekterne i mellemtiden.
På modul 2, der havde overskrifterne ”Anerkendende dialogmetoder og motivation” og ”Fra strategi til implementering”, blev deltagerne undervist i kommunikation og bl.a. filmet for at træne deres præsentationsteknik samt præsenteret for diverse procesværktøjer til at arbejde med arbejdsmiljøstrategien. Deltagerne arbejdede igen med en hjemmeopgave inden Modul 3; ”Strategiske overvejelser i forbindelse med værktøjer, indkøb og ændringer”.

Kunne du tænke dig en lignende uddannelse?

Joblife afholder løbende uddannelser i strategisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøledere. På uddannelsen kommer arbejdsmiljøledere fra flere forskellige virksomheder på tværs af mange brancher.

Læs mere om uddannelsen her