Erik Nichum

Chefkonsulent
Miljøtekniker

Telefon

E-mail

Afdeling

Kolding / Odense

Kompetencer

Adfærd og kulturAPVArbejdsmiljøkoordineringArbejdsmiljøorganisationIndeklimaLedelsessystemerNetværkNudgingPlan ARådgivningspåbudRisikovurderingSkimmelsvampStrategiStrategisk arbejdsmiljøTeknisk arbejdsmiljøUlykkesforebyggelse