6 fokusområder for at få styr på kemien

Kampagnen “Et sikkert og sundt arbejdsmiljø – styr på kemien” er netop er skudt i gang og kører over de næste to år.

Målet med kampagnen er at sætte fokus på det kemiske arbejdsmiljø i hele Europa ved at skabe opmærksomhed om de risici, der er forbundet med de sundhedsskadelige kemiske stoffer på arbejdspladserne. Udsættelse for stofferne kan f.eks. være hudkontakt med syrer, baser og organiske opløsningsmidler og indånding af røg, støv eller dampe fra f.eks. svejsning eller udstødningsgasser.

Hvis man udsættes for de farlige kemiske stoffer, kan det på kort og på langt sigt føre til hudlidelser som f.eks. eksem og allergi; luftvejssygdomme som f.eks. astma samt alvorlige sygdomme som fx kræft.

Ha’ styr på kemien

Det er derfor meget vigtigt at have styr på kemien på arbejdspladsen, så det sikres, at medarbejderne ikke udsættes for disse farlige stoffer.

Joblife anbefaler følgende fokusområder:

  • Kortlæg og risikovurdér de farlige kemiske stoffer på arbejdspladsen. Det gælder for både værksteder, laboratorier, produktionsvirksomheder, servicevirksomheder, transportmidler, skoler m.fl.
  • Stil krav til indkøbet af kemikalierne, så I undgår at købe de farligste kemikalier og så det sikres, at mængderne reduceres, så I kun får købt og brugt, det er skal til for at løse opgaven. På den måde opnås også store økonomiske besparelser
  • Lav en gennemgang af de arbejdsgange, hvor der bruges farlige kemikalier for at finde de steder i arbejdet, hvor der kan være risiko for at medarbejderne udsættes for kemikalierne
  • Vælg på basis at denne gennemgang de rigtige værnemidler til arbejdet f.eks. kemikaliehandsker, sikkerhedsbriller og åndedrætsværn. Og indret arbejdspladserne med f.eks. ventilation og indkapsling
  • Sikr jer, at medarbejderne har viden om hvordan kemikalierne skal håndteres korrekt ved løbende undervisning og instruktion
  • Hold øje med om de retningslinjer I beslutter for arbejdet med kemikalierne overholdes f.eks. brug af værnemidlerne og at der altid er god adfærd omkring håndteringerne i hverdagen

Alt i alt bidrager dette til, at der er styr på kemien på arbejdspladserne og at det forebygges, at der sker kemiulykker og at der udvikles arbejdsbetingede lidelser hos medarbejderne.

Joblife er rigtig glade for, at der nu i hele Europa sættes fokus på kemiområdet.

Vi bistår vores kunder med uddannelse, viden, kemikaliestyring og kemifaglig rådgivning, så vi i fællesskab kan få styr på kemien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev