Netværk for ansvarlige for kemi

På opfordring starter vi et netværk for ansvarlige for kemi, der mangler sparring med andre, der interesserer sig for kemiske stoffer og produkter.

Netværk for kemiansvarlige

Formålet med netværket er at give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og udfordringer samt få ny viden og inspiration til, hvordan man kan udvikler arbejdet med kemiske stoffer og materialer for at skabe et godt arbejdsmiljø samt passe bedst muligt på miljøet.

Der vil på netværksmøderne komme fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på kemi-området. Faglige emner til hvert netværksmøde fastsætter deltagerne. Eksempler på emner kan fx være:

  • Kemisk risikovurdering
  • Værnemidler
  • Affald
  • Farligt gods
  • Opbevaring og håndtering
  • Sikkerhedsdatablade

Der afholdes 4 årlige møder på skift ved netværkets deltagerne. På hvert møde indgår en gennemgang af en kemisk problemstilling eller løsning som værts-virksomheden har arbejdet med. Joblife fungerer som tovholder, facilliterer møderne og bidrager med ny viden og regler. Vi bidrager også efter ønske med faglige oplæg, men det er gruppen der fra gang til gang aftaler emner til dagsordenen. 

Prisen for deltagelse er 4.200 kr. ekskl. moms årligt. Der er mulighed for en gratis prøvegang.

Yderlig information kan fås hos Tina Jensen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev