Netværk for ansvarlige for kemi

På opfordring starter vi et netværk for ansvarlige for kemi, der mangler sparring med andre, der interesserer sig for kemiske stoffer og produkter.

Netværk for kemiansvarlige

Vi har mangeårige erfaringer med at facilitere netværk, og endnu et netværk håber vi på ser dagens lys i juni måned, hvor vi holder opstartsmøde. Deltag gratis i første møde for at se, om det er noget for dig.

Formålet med netværket er at give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og udfordringer samt få ny viden og inspiration til, hvordan man kan udvikler arbejdet med kemiske stoffer og materialer for at skabe et godt arbejdsmiljø samt passe bedst muligt på miljøet.

Der vil på netværksmøderne komme fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på kemi-området. Faglige emner til hvert netværksmøde fastsætter deltagerne. Eksempler på emner kan fx være:

 • Kemisk risikovurdering
 • Værnemidler
 • Affald
 • Farligt gods
 • Opbevaring og håndtering
 • Sikkerhedsdatablade

Opstartsmøde d. 18. juni

Netværket starter med et møde den 18. juni 2020 og vil vare ca. 1,5 time (fra kl. 10.00 – 11.30). Mødet vil blive afholdt online grundet den nuværende situation. Første møde er gratis. Prøv netværket af, og vær med til at påvirke den fremtidige dagsorden for netværket.

Dagsordenen d. 18. juni er:

 • Præsentation af deltagere
 • Ideoplæg ved Tina Jensen og Stine Rasmussen, Joblife
 • Fagligt indlæg ’Håndsprit – tommelfingerregler, effekt- falsk tryghed, hudpleje, nye aktører’
 • Emne for næste møde – gruppedrøftelse
 • Debat i plenum
 • Placering samt tidspunkt for næste møde

Fremadrettet vil der blive afholdt 3 – 4 årlige møder på skift ved netværkets deltagerne. På hvert møde indgår en gennemgang af en kemisk problemstilling eller løsning som værts-virksomheden har arbejdet med. Joblife fungerer som tovholder, facilliterer møderne og bidrager med ny viden og regler. Vi bidrager også efter ønske med faglige oplæg, men det er gruppen der fra gang til gang aftaler emner til dagsordenen. Der er et årligt deltagergebyr, hvis man ønsker at fortsætte i netværket.

Tilmelding

Ja, tak – jeg vil gerne deltage i opstartsmødet d. 18. juni

Yderlig information kan fås hos Stine Holm Rasmussen samt Tina Jensen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev