Netværk for arbejdsmiljøkoordinatorer er kommet overvældende godt fra start

Netværk for arbejdsmiljøkoordinatorer

21 aktive arbejdsmiljøprofessionelle, primært arbejdsmiljøkoordinatorer (P og B) fra både offentlige og private entreprenører og bygherrer har tilmeldt sig et nyt netværk, som Joblife har søsat med et opstartsmøde i september 2020.

Arbejdsmiljøkoordinator Carsten Brandbyge Olsen fra Kemp & Lauritzen var en af deltagerne i opstartsmødet i det nye netværk.

Netværk for arbejdsmiljøkoordinatorer Carsten Brandbyge Olsen

”Det har været et rigtig godt møde. Dejligt at få mulighed for at vende de faglige emner samt drøfte forskellige måder at udføre koordinators arbejde på. Jeg tror, at netværket vil give mig nogle faglige sparringspartnere i forhold til mit daglige virke. Der var en god og tillidsfuld stemning på mødet. Jeg forventer mig meget positivt af møderne fremover i netværket og håber, at vi koordinatorer kan bruge hinanden mellem møderne også”

Koordinators gave

På opstartsmødet var der god energi, oplæg, spørgelyst, vidensdeling, gruppearbejde og fremlæggelser omkring det lovpligtige opstartsmøde, som netværket omdøbte til ’Koordinators gave’. Her kan bygherres arbejdsmiljøkoordinator sammen med entreprenørerne skabe gode rammer for samarbejdet omkring arbejdsmiljø- og sikkerhed på byggepladserne i landet. ”Gensidig forventningsafstemning”, ”tillid”, ”ansvar og roller” og ”inddragelse og samarbejde” er fundamentale elementer for et effektivt og sikkert samarbejde, var koordinatorerne enige om.

Kommende emner og deltagelse

De erfarne konsulenter Katrine von Schimmelmann, Søren Thorhauge og Lasse Boo Hartmann faciliterer netværket, som fremadrettet vil sætte fokus på en række emner som: muligheder og udfordringer omkring økonomi til arbejdsmiljø; sprog & kultur; den svære kommunikation; bliv den bedste udgave af dig selv som koordinator; PSS’en der skaber værdi; runderinger der batter og meget mere.

Der har været stor søgning til netværket, og er du interesseret arbejdsmiljøkoordinator P og/eller B, så kan du deltage på et møde (gratis) for at afprøve, om netværket, hvor du møder andre koordinatorer, som kan inspirere til nye måder at arbejde på, er noget for dig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev