Ny branchevejledning om indeklima i skoler

Indeklima på skoler

Et sundt indeklima er afgørende for at give skolebørn de bedste betingelser for indlæring. En ny branchevejledning er et konkret værktøj til et sundt indeklima i skolerne, og den er aktuel både til nybyggeri og renovering.

Et godt indeklima på skoler afhænger af en længere række indeklimaparametre såsom god belysning, godt dagslys, et godt akustisk miljø, solafskærmning, ventilation og eventuelt køling til at opretholde det termiske indeklima. Klasselokaler er meget belastede med et stort antal personer på få kvadratmeter. Derfor kan det være en udfordrende kabale at få til at gå op, hvis ikke man holder et eksplicit fokus på, hvordan de fysiske rammer påvirker indeklimaet og dermed elevernes sundhed og velvære.

NIRAS, som vi er associeret med, er medforfatter på branchevejledningen, som fungerer som et konkret værktøj med anbefalede kravsspecifikationer og en vejledning til, hvordan de enkelte indeklimaparametre evalueres.

Branchevejledningen kan hentes her

Læs mere om den nye vejledning på NIRAS’s hjemmeside

Om Branchevejledningen

MOE, Teknologisk Institut og NIRAS står bag Branchevejledningen for indeklima i skoler. Branchen er i løbet af processen blevet involveret og har haft mulighed for at kommentere på indholdet i Branchevejledningen.

Der afholdes et virtuelt arrangement om Branchevejledningen den 26. oktober 2021 kl. 14-16.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev