Samarbejde om rådgivning

Vi har mange forskellige samarbejdsrelationer med vores kunder lige fra engangsleverancer til faste samarbejder, som for nogle kunder er gennem årtier.

Samarbejdsrelationer

5 hurtige om samarbejde med Joblife.

Joblife laver samarbejdsaftaler med virksomheder, hvor vilkår og samarbejdsformen er fastlagt, så det er nemt i hverdagen af samhandle. Rammeaftalerne kan også indeholde emner som hotline, netværk, uddannelser m.v.

Joblife kan fungere som husrådgiver for en virksomhed, så vi i hverdagen bliver en ’ekstern’ kollega. Vi får stor indsigt i virksomheden, så vi i udstrakt grad understøtter det daglige arbejde med arbejdsmiljø ofte i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

Joblife faciliterer en række netværk om arbejdsmiljø, hvor deltagerne får lejlighed for at sparre og dele erfaringer med hinanden, ligesom de opdateres med ny viden og nye regler.

Joblife har en række digitale platforme og værktøjer, som virksomheder kan tegne abonnement på.

Joblife har tradition for at deltage i og udføre udviklingsprojekter i samarbejde med NFA (Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø), BFA’erne (Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø), arbejdsgiverforeninger, brancheforeninger m.fl. – samt i eget regi med støtte fra puljer og fonde.

Kontakt

Kontakt os gerne for et samarbejde. Vi er altid klar til en uforpligtende dialog.