Psykologisk tryghed

Vi yder vores bedste, når vi arbejder i et psykologisk trygt miljø, hvor vi føler os anerkendt og taget seriøst for at dele idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin.

Øget trivsel

Psykologisk tryghed i et arbejdsfællesskab giver højere kvalitet og trivsel i arbejdet. Det viser forskning på området.

Effektivitet og innovation

Både den enkelte og teamet bliver mere effektive og innovative, når de arbejder i et psykologisk trygt miljø.

Færre ulykker

Ulykker minimeres på arbejdspladen, når medarbejdere er bedre til at lære af og med hinanden i et trygt miljø.

Hvad er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed er troen på, at man bliver anerkendt og taget seriøst for at dele sine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin. Vi mennesker yder vores bedste, når vi arbejder i et psykologisk trygt miljø. ​

Forskning viser, at arbejdsfællesskaber, der oplever høj grad af psykologisk tryghed og stærke relationer er mere innovative og effektive, har en højere kvalitet og trivsel i arbejdet samt færre ulykker, fordi de er bedre til at lære af og med hinanden.

Psykologisk tryghed er relevant både for den enkelte, for gruppen, for ledelsen og organisationen. Det har nemlig stor betydning på alle niveauer.

Kortlægning af psykologisk tryghed med test

S.A.F.E.T.Y.™ testen kortlægger psykologiske tryghedsbehov og triggere og giver overblik over ubevidste drivkræfter, bias og deres indvirkning.

Du får konkret viden om hvordan du bliver udfordret samt betydningen af din S.A.F.E.T.Y.™-profil for din præstation, adfærd og indvirkning på andre. ​

Joblifes S.A.F.E.T.Y.™ certificerede konsulent gennemgår resultatet med dig og coacher dig til udvikling af tilpassede kommunikationsstrategier og konflikthåndteringsfærdigheder.

Indhold

Individuelt

Opbyg en større selvbevidsthed ved at kende din hjerne og dine specifikke behov for at opleve psykologiske tryghed og forstå dine stressorer og hvordan du effektivt håndterer dem.

Gruppe

Gruppens psykologiske tryghed er accepten af at gruppens trivsel og performance er et fælles ansvar og en fælles forpligtelse. Det kræver teamwork gennem klar kommunikation og anerkendelse af individuelle.

Ledelse

Psykologisk tryg ledelse skaber resultater gennem et arbejdsmiljø, der værdsætter læring, udvikling og personlig vækst.

Organisation

Investering i psykologisk tryghed er ikke kun godt for medarbejdernes trivsel, men også en strategisk manøvre, der forbedrer performance, innovation og konkurrenceevne over tid.

Udbytte

AFFD9943-A563-4266-8503-01F094FF5E4C

Fælles forståelse

Fælles viden, forståelse og værktøjer til at styrke den psykologiske tryghed og jeres indbyrdes relationer.

AFFD9943-A563-4266-8503-01F094FF5E4C

Drivkrafter bag adfærd

Grundlæggende viden om hjernen og de ubevidste drivkræfter bag adfærd, din egen S.A.F.E.T.Y.™-profil og hvordan du opdager og håndterer dine triggers.

AFFD9943-A563-4266-8503-01F094FF5E4C

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

AFFD9943-A563-4266-8503-01F094FF5E4C

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Forløbet / Processen

1

Afklaring

Vi taler jeres behov igennem og finder frem til hvordan vi bedst kan bidrage.

2

Opstart

Sammen sætter vi rammer og mål for forløbet.

3

Forløb

Vi gennemfører det aftalte forløbe. Varigheden afhænger af planen.

4

Overlevering

Vi afslutter forløbet med en overlevering i forhold til den fortsatte indsats.

Forløb

Vælg det forløb, der passer bedst til jer.

Vi leverer altid et helhedsorienterede forløb, hvor vi rådgiver i kortlægnings- og implementeringsfasen på individ-, gruppe-, ledelses- og/eller organisationsniveau.

Workshop

kr. 15.000
ex moms og transport
 • For alle medarbejdere og ledere
 • max. 25 pr. hold
 • 4 timers workshop

Joblifes konsulent guider jer igennem en workshop, der består af: Oplæg om psykologisk tryghed, spørgeramme til at kortlægge den psykologiske tryghed under workshoppen. Samt øvelser og processer som dialogspil, relations øvelser, dialoger m.m. til at styrke den psykologiske tryghed 


Individuelt forløb

kr. 4.700
ex moms og transport
 • Individuelt forløb
 • 1½ - 2 timer

Du får grundlæggende viden om hjernen og de ubevidste drivkræfter bag adfærd, din egen S.A.F.E.T.Y.™-profil og hvordan du opdager og håndterer dine triggers.

Inkl. en personlig testtilbagemelding og coaching.

Forløb for gruppen

kr. 30.000
ex moms og transport
 • Gruppeforløb
 • 1 hel dag

I får et fælles sprog for jeres psykologiske tryghed gennem S.A.F.E.T.Y profilen og styrket forståelse for samspillet mellem deltagernes psykologiske tryghed. I får stærkere relationer, bedre konflikthåndtering og bedre performance.
+ 1.000 kr. pr. deltager til test.

Forløb for ledere

kr. 45.000
ex moms og transport
 • Ledere og ledergrupper
 • Tid til træning i organisationen
 • 1 hel dag og ½ dag til opfølgning

Vi arbejder med ‘lederen som rollemodel’, din egen psykologiske tryghed og ledelse af medarbejdere med psykologisk tryghed.
Med afsæt i hjerneforskning og S.A.F.E.T.Y.™ testen kortlægger vi jeres psykologiske tryghed og triggere og I får konkret viden om betydningen for jeres præstation, adfærd og indvirkning på hinanden og jeres medarbejdere.

 

Forløb for organisation

kr. 60.000
ex moms og transport
 • Topledelse, arbejdsmiljøorgansationen mfl.
 • max. 20 deltagere
 • 1 hel dag og ½ dag til opfølgning

Vi gennemfører en kortlægning af jeres organisations psykologiske tryghed, som herefter er vores udgangspunkt for temadagen.

Vi arbejder med jeres styrker og udviklingspotentialer samt hvordan I kan optimere jeres rammer for psykologisk tryghed via jeres procedurer, politikker, mfl.

I vil også blive inspireret til, hvordan I kan gå forrest som det gode eksempel og skabe psykologisk tryghed i hverdagen.

Mød dine konsulenter

Rikke Pabian | Joblife

Rikke Pabian

Seniorkonsulent
Specialist i arbejdsmiljø
Peter Carlsen | Joblife

Peter Carlsen

Seniorkonsulent
Specialist i arbejdsmiljø

Book et møde